เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองตาก้ายพุทธาราม

รหัสวัด
02711003003

ชื่อวัด
วัดหนองตาก้ายพุทธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองประดู่

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 467

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:50:42

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 22:55:42

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ วัดหนองตาก้าย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน ๕๗ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๕๑ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย ทิศตะวันตก จดที่ธรณีสงฆ์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 23 ไร่ เอกสารที่ดินเป็น ภ.บ.ท.6 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒5๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2525 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง 
วันหนองตาก้าย ตั้งเมื่อ พ.ศ 2483 ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีนายปลูก-นางเจียม กลิ่นพุฒซ้อน เป็นผู้ที่บริจาคที่ดิน จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา และที่ธรณีสงฆ์ 23 ไร่ และยังเป็นผ้นำในการสร้างวัดอีกด้วย สาเหตุที่สร้างวัดก็เนื่องมาจาก ประชาชนที่ย้ายถิ่นฐาน มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี มาตั้งรกรากอยู่โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะทําบุญถือศีล ฟังธรรมก็ไม่มีวัดต้องลําบากในการเดินทางเพื่อไปทําบุญจึงคิดช่วยกันสร้างวัดดังกล่าว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ ๑ พระอธิการจำนงค์ ปภงฺกโร พ.ศ ๒๕๒๙ - ๒๕๓๓
รูปที่ ๒ พระอธิการประพันธ์ วิจิตฺโต พ.ศ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖
รูปที๋ ๓ พระปลัดกัณหา จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๖๔
รูปที่ ๔ พระประจักษ์ ฐิตฺธมฺโม รก.จร. พ.ศ. ๒๕๖๔ - รูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระบัวงาม ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระประจักษ์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระพานิช นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระสวิง ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด