เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดแก้วตะเคียนทอง

รหัสวัด
02720403002

ชื่อวัด
วัดแก้วตะเคียนทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดแก้วตะเคียนทอง

เลขที่
41

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตะค่า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
27 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
081-4368017

จำนวนเข้าดู : 830

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:34:16

ข้อมูลเมื่อ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:19:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดแก้วตะเคียนทอง  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 41 หมู่ที่  2 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อนที่  ๒๗  ไร่  อาณาเขต ทิศเหนือลัทิศใต้ จดหมู่บ้าน    ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์กว้าง 20 เมตร ยาว 40   เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2468   ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร  ยาว 35 เมตร เมื่อ พ.ศ.2472 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร เมื่อ พ.ศ. 2475  เป็นอาคารไม้  กุฎิสงฆ์ 8 หลัง  เป็นอาคารไม้  8  หลัง  วิหาร กว้าง 7  เมตร  ยาว 12  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้งเมื่อ พ.ศ. 24 ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์  พระสารีบุตร
         วัดแก้วตะเคียนทอง  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2452  ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2472 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง    มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือรูปที่ ๑   หลวงพ่อทอง  รูปที่ ๒ หลวงพ่อทองแดง  รูปที่ ๓ หลวงพ่อนคร  รูปที่ ๔ พระครูยามสุทธจริยวัฒน์ (หลวงพ่อแสง)  รูปที่ ๕ พระครูอินทรวุฒาจารย์ (หลวงพ่อปลื้ม) รูปที่ ๖ พระอธิการปั่น  เขมเปโม  รูปที่ ๗ พระอธืการคำ  รักษาการแทน  รูปที่ ๘ พระอธิการผาด  กิตติสาโร   รูปที่ ๙ พระปลัดไพรัตน์  ทนฺตจิตฺโต  เจ้าอาวสองค์ปัจจุบัน
 

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระปลัดไพรัตน์ ทนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระจำลอง เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระเชาวลิต กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเวียนเทียน...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

สมเด็จองค์ปฐมบร...

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 1811 ครั้ง

พระปางเลไลยก์

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เทศน์มหาชาติ ว...

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

สาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดแก้วตะเคียนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดแก้วตะเคียนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

วัดแก้วตะเคียนทอง

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด