เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์ขุนด่าน

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์ขุนด่าน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 555

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:32:53

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:56:56

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของที่พักสงฆ์ขุนด่าน
ที่พักสงฆ์ขุนด่น ตั้งอยู่ที่บ้านขุนค่าน หมู่ที่ ๑๔ ต.หนองปลิง อ.ลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ที่พักสงฆ์ขุนค่าน เคิมตั้งอยู่ในขตปกครองของหมูที่ ๘ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในที่ดินหักร้างถางป่าโดยนายหยวก พัดเพ็ชร์ และต่อมา นายหยวก
พัดเพ็ชร์ ได้เป็นผู้บริกาคให้สร้างวัดและเป็นผู้นำสร้างวัด เนื้อที่ดินประมาณ ๒๐ ไร่ และได้เสีย
ภาษีที่ดินมาโดยตลอด ด้วยความเสื่อม ใสตรัทธา มีความประสงค์จะสร้างวัดในพระพุทธศาสนา
และต่อมาได้มีการแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 6- หมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้นมีขนาคใหญ่ และ
มีประชากรมากขึ้น จึงทำให้ที่พักสงฆ์ขุนค่น ในปิจจุบันนี้ จึงอยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ ๑๔
ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เดิมที่พักสงฆ์ขุนค่านแห่งนี้ เคยทำประวั
การขอขึ้นทะเบียนวัดมาแล้ว เพราะคนเฆ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังว่า ที่พักสงข์แห่งนี้ก่อสร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ พ.ส.เ๒๔๔จ และทำการขอขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ ศ ๒๕๒๓ โดยมีผู้นำท้องถิ่นในตอนนั้น
ให้ความอนุคราะห์ และผลักดันให้ที่พักสงฆ์ขุนด่านขึ้นเป็นวัด เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์ที่ก่อสร้าง
เกิดขึ้นมานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีคำขึ้นยันจากผู้ใหญ่ในตอนนั้นว่ เกิดมาก็เห็นที่พักสงฆ์แห่งนี้
อยู่แล้วและใช้ที่พักสงฆ์แห่งนี้ เป็นที่ปฏิบัติตามหลักทรศาสนา ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีบำเพ็ญบุญ
กุศลตลอดมามิได้ขาด
ที่พักสงฆ์ขุนค่านแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นบนพื้นที่ดินของนายหยวก พัดเพ็ชร์ ซึ่งนายหยวก
พัดเพ็ชร์ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด มีเนื้อที่ประมาณ ๒0 ไร่ ตังกล่าวนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้ขัด
บริจาคให้ใช้ในงานส่วนรวมไปบ้างแล้ว จัดให้ขุดเป็นอสาธารณะ-เป็นร่องน้ำ...และแบ่งให้ทำ
เป็นทางสาธารณะประโชชน์ จึงเหลือที่ดินส่วนที่เป็นที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ -งาน - ตารางวา
และได้เรียกกันว่ "วัคขุนค่าน" มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ บุคกลสำคัญที่เกี่ยวช้องก็คือ
นายตา พัดเพ็ชร์ ซึ่งเป็นบุตรของนายหยวก พัตเพ็ชร์ ได้ดูแลและบูรณะคลอดมา และดอนนี้ มีนาง
ครหัด ไมถกงจักร ซึ่งเป็นบุตรสาวของนาบตา พัตเพีชร์ เป็นผู้ดูแลที่พักสงฆ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน
ที่พักสงฆ์ขุนด่านแห่งนี้ มีพระสงฆ์ เข้ามาอยู่ชำพรรษามิได้ขาด มีเข้อาวาสที่ร่วมในการ
ก่อสร้างวัดในตอนนั้น ในส่วนที่พอจำได้ และเป็นผู้เริ่มทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนวัด คือ
๑. พระกริ่ง กนฺตสึโล ได้รับแต่งตั้ง ร.ก. เจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘
เป็นผู้จัดคำเนินการเรื่องขอขึ้นทะเบียนวัด วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
๒. พระอาจารย์วิโรจน์ ฉายา สิรินฺธโร
๓. พระอาจารย์เรียม ฉายา จำไม่ได้
๔. พระอาจารย์มงคล ฉายา จำไม่ได้
๕. หลวงพ่อสาลี
ฉายา จำไม่ได้
๖. หลวงพ่อจวบ
ฉายา จำไม่ได้
๗. พระอาจารย์หลิ่ว
ฉายา จำไม่ได้
๔. พระอาจารย์สมสักดิ์ ติกขปญฺโญ อายุ ๖๘ พรรมา ๒๐ เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบันนี้
ที่พักสงฆ์ขุนด่นแห่งนี้ เกิดจกความเชื่อ และความศรัทธา ในตัวของเจ้าพ่อขุนด่าน และ
ปูหมื่น ที่ได้มีความประสงค์จะสร้างวัดขุนค่านตรงอุดนี้ จึงได้ออกปากขอพื้นที่ดินแห่งนี้เพื่อสร้าง
วัด แก่นายหยวก พัดเพ็ชร์ ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ศรัทมาในตัวท่านมากจึงไม่รีรอที่จะมอบพื้นที่แห่งนี้
เพื่อให้สร้างวัด และยังกำชับลูกหลานให้สืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไป
 

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด