เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์ผาลาด

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์ผาลาด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งกระบ่ำ

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 230

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:34:15

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:54:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักสงฆ์ผาลาด
สำนักสงฆ์ผาลาด หมู่ ๑๒ ตำบลทุ่งกระบ่ำ  อำเภอเลาขวัญ จังกาญจนบุรี  ได้ก่อสร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีญาติโยมถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดโดยมีพระอาจารย์ทองดี เป็นผู้เริ่มก่อสร้างศาลปู่ฤาษีตั้งอยู่บนผาหินใหญ่ ณ บ้านผาลาด เป็นศาลที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อผาลาดหลังจากนั้นมามี หลวงพ่อทอง ปิยธมฺโม ได้มาอยู่จำพรรษาที่นี้แล้วได้ก่อสร้างศาลา ๑ หลัง เพื่อให้ญาติโยมมาทำบุญถือศีลกันทุกวันพระ
สิ่งก่อสร้างเสนาสนะ
๑. ศาลา จำนวน  ๑ หลัง
๒. หอสวดมนต์ จำนวน ๑ หลัง
๓. กุฏิ จำนวน ๑๖ หลัง
๔. โรงครัว จำนวน ๑หลัง
๕. เมรุ จำนวน ๑ หลัง
๖. หอระฆํง จำนวน ๑ หลัง
๗. ห้องสุขา จำนวน ๑๒ ห้อง
สำนักสง์ผาลาดได้ผ่านการมีเจ้านักมาแล้วจำนวน ๖ รูป ดังมีรายนามต่อไปนี้    
๑. พระทองดี  ไม่ทราบฉายา  มาอยู๋เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑
๒. หลวงพ่อทอง  ปิยธมฺโม  พ.ศ. ๒๕๑๕
๓.พระทวน ไม่ทราบฉายา   พ.ศ. ๒๕๒๐
๔.พระทองชุบ  ไม่ทราบฉายา  พ.ศ. ๒๕๓๐
๕.พระจัด  ไม่ทราบฉายา  พ.ศ.๒๕๓๕
๖.พระเสนาะ สนฺตจิตฺโต   พ.ศ.๒๕๕๙

     

รายการพระ

พระเสนาะ สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด