เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์เทพประทานพร

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์เทพประทานพร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งกระบ่ำ

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 393

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:14:41

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:53:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักสงฆ์เทพประทานพร
สำนักสงเทพประทานพร เลขที่ ๑๘๕  หมู่ ๕  ตำบลทุ่งกระบ่ำ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมีชาวบ้านหนองกระออมเป็นผู้ถวายที่ดินเป็นป่าชุมชนเพื่อสร้างวัดจำนวน ๑๕ ไร่ ชาวบ้านหนองกระออมได้ไปนิมนต์อาจารย์ทุย มาอยู่จำพรรษา เพื่อที่ญาติโยมจะได้มาทำบุญถือศีลกันทุกวันพระ สำนักนี้ได้ผ่านการมีเจ้าสำนักมาแล้ว ๓ รูป ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. พระทุย   ไม่ทราบฉายา
๒. พระณรงค์ กนฺตสีโล
๓. พระอารีย์  ฐานธมฺโม เจ้าสำนักองปัจจุบัน
     สิ่งก่อสร้างเสนาสนะ
๑. ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง
๒. กุฏิ ๗ หลัง
๓. ห้องสุขา ๘ ห้อง

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (51.74 kb)

รายการพระ

พระอารีย์ ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด