เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่บำรุงธรรม

รหัสวัด
02720703003

ชื่อวัด
วัดใหม่บำรุงธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดใหม่บำรุงธรรม

เลขที่
99

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางตาเถร

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
75 ไร่ - งาน 9 ตารางวา

มือถือ
0812964216

จำนวนเข้าดู : 560

ปรับปรุงล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:58:42

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:48:46

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

-อุโบสถ สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕96 กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔0 เมตร
-ศาลาการเปรียญ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๔0 กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๙ เมตร
-ศาลปู่แก้ว สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
-ศาลาฌาปนสถาน สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๑๐0 เมตร
-เมรุ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๒ เมตร
-กุฏิประธานสงฆ์ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
-กุฏิสงฆ์ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จำนวน ๕ หลัง
-ศาลพระพรหม สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕
-โรงครัวร่วมใจ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
-โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖
การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
รูปที่ ๑ หลวงพ่อแดง กิตติสกุโธ
รูปที่ ๒ หลวงพ่อจำหลัด กิตติญาโณ
รูปที่ ต พระครูอุภัยธรรมบาล ทีปโก
รูปที่ ๔ พระสมุห์โสภณ โสภโณ

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์โสภณ โสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระฐากูร สุธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมชาย นนโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอดิศักดิ์ อติสถโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมสร้างหอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 945 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญออกพรรษา

วันที่จัดงาน : 21-10-2564

เปิดดู 57 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

กุฏิประธานสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ศาสนา

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

สื่อมีเดีย

แผนที่วัดใหม่บำ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 259 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ฉลองหอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด