เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกขาม

รหัสวัด
02740114001

ชื่อวัด
วัดโคกขาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน เมษายน ปี 2547

ที่อยู่
วัดโคกขาม

เลขที่
15

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกขาม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
58 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0892604058

โทรศัพท์
0892604058

Fax
-

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 933

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:04:00

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:11:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโคกขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๒ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราวๆ ช่วงปีพ.ศ.2222  มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่  อุโบสถหลังเก่าด้านหน้ามี พระเจดีย์เก่าที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม สถาปัตยกรรมการก่อสร้างศิลปะแบบอยุธยา ลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้าบันนั้นงดงาม   นอกจากนั้นที่วัดนี้ยังเก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ไว้หลายอย่าง เช่น     ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และศาลเพียงตาของเดิม หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธสิหิงค์อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในประเทศไทย มีพระพุทธสิหิงค์เพียง 4 องค์เท่านั้นและหนึ่งในนั้นประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้นั่นเอง โดยตัวองค์พระเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้น อายุเก่าแก่ประมาณ 300 ปี มีพุทธลักษณะอิ่มเอิบที่ทุกคนสัมผัสได้ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์
พระพุทธรูปสำคัญ  พระพุทธสิหิงค์  องค์ที่ ๔ ของประเทศไทย ที่ชาวบ้านเรียกขานว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์  อายุราว ๓๐๐ กว่าปี  
ศาสนสถานที่สำคัญ  อุโบสถ(เก่า)ปลายกรุงศรีอยุธยา  วิหารพระเจ้าเสือ ท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์  และวิหารหลวงปู่ผล 
เจ้าอาวาสปัจจุบัน 
พระครูสาครรัตนาภรณ์ (สุนัน ชนวโร) เจ้าคณะตำบลมหาชัย 

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปรีชา จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูสาครรัตนาภรณ์ (สุนัน ชนวโร) ชนวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาศราวุธ วชิราวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระอนงค์ ปุญฺญมโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาโชย ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระขันธ์ อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระไชยา ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเอนก กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระบุญเลิศ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระกัณฐพัฒน์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมทรง สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระดาวเรือง อาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระกิตติ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระยุทธนา ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระชาญชัย จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระชูศักดิ์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระจำลอง ถิรสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระธิเบศร์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระนิมิตรชัย สุวโจ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระวิฬชนม์ ถิรสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

พระบุญสม ตัสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระกฤษฎา ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระทองคำ เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด