เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองวัลย์เปรียง

รหัสวัด
02720712003

ชื่อวัด
วัดหนองวัลย์เปรียง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองวัลย์เปรียง

เลขที่
233

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งคอก

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
13 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
089-258-6779

โทรศัพท์
089-258-6779

Fax
-

อีเมล์
--

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 1211

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:34:35

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:41:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองวัลย์เปรียง เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อว่าสำนักสงฆ์สังขการาม โดยมีหลวงปู่เพงเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ และมีนายกุน อ้ายจม กับนายเผย วงศ์ปุก เป็นผู้บริจาคที่ดินใบที่ สด.1 เลขที่ 238 มีอาณาเขตทิศเหนือติดถนน ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดที่ดินเอกชน โดยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จากนั้นนายพิบูลย์ เหลืองวิไล เป็นผู้ทำหนังสือยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดขึ้นที่ บ้านหนองวัลย์เปรียง และได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด เลขที่ 6/2511 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2511 ปัจจุบันวัดหนองวลัย์เปรียงตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ลำดับเจ้าอาวาส
1.หลวงปู่เหม็ก ธมฺมกาโม
2.พระอาจารย์จอม
3.พระอาจารย์ยา
4.พระครูวิบูลยสุวรรณกิจ
5.พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปญฺโญ 2559-ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูใบฎีสุรพล มหาปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

พระสุดใจ ฉนฺทยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสมัย ฐานุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระธีรพงศ์ สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระจรินทร์ มหปฺพโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระวุฒิ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระโสพล โสภณจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสมศักดิ์ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานบุญวัดหนองวัลย์เปรียง

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 200 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญวัดหนองวั...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงปู่เหม็ก ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 237 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดหนองวัลย์เปร...

ข้อมูลเมื่อ 02-02-2565

เปิดดู 481 ครั้ง

สาระธรรม

คำคมธรรมะ ส่งต่อเป็นเครื่องเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 3838 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ขอเชิญร่วมทำบุญ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 854 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด