เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าไชย

รหัสวัด
02720706001

ชื่อวัด
วัดท่าไชย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2445

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2514

ที่อยู่
วัดท่าไชย

เลขที่
74

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หัวโพธิ์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
60 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 528

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กันยายน พ.ศ. 2565 17:02:26

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:31:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดท่าไชย
วัดท่าไชย  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ หมู่ ๒ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๐๐
            สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๕๗ ไร่ – งาน
ประวัติความเป็นมา  วัดท่าไชยถูกสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายไม่ทราบ พ.ศ. ที่แน่ชัด แต่ก่อนมี
พระปรางค์ เป็นหลักฐานและอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันพระปรางค์หลังเก่าได้พังทรายลงแล้วโดยหลวงพ่อ
พระครูอุภัยธรรมสถิต ( หลวงพ่อหนุน ) ได้สร้างอุโบสถทับไว้ในปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔  กว้าง   ๓๕ เมตร  ยาว  ๔๕ เมตร
            วัดท่าไชยมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

 1. อุโบสถ กว้าง  ๓๕ เมตร ยาว  ๔๕เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีจิตกรรมฝาผนัง
 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและมีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ
 3. ศาลาธรรมสังเวช กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีเมรุด้านใน
 4. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. หอระฆัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
 6. กุฏิสงฆ์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เป็นอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๕ห้อง
 7. มณฑปพระนอน มีพระนอนประดิษฐาน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 8. ซุ้มประตูวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นคอนกรีตเสริมและหินแกรนนิต
 9. หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ทรงไม้ กว้าง ๑๐ ยาว ๒๐ เมตร
 10. มณฑปพระประจำวันเกิด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร.
 11. โรงเรียนวัดท่าไชย ( ประชานุกูล ) เป็นอาคารคอนกรีตสามชั้น เสริมเหล็ก สองหลังคู่ ดำเนินการก่อตั้งโดย พระครูอุภัยธรรมสถิต ( หลวงพ่อหนุน )
 
รายนามเจ้าอาวาสวัดท่าไชย
 1. พระอธิการปริก  - พ.ศ. ไม่ทราบแน่ชัด
 2. พระอธิการเปรือง - พ.ศ. ๒๔๘๔
 3. พระครูอุภัยธรรมสถิต  ( หลวงพ่อหนุน  ฐิตธมฺโม ) - พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๓๑
 4. พระสมุห์สนิท  ฐานฑฺโต  พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๖
 5. พระครูอุภัยธรรมสาร ( พระมหาสุภาพ  นิสโภ ) - พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน
 
 
 
 
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (2.04 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (1.11 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (1.3 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูอุภัยธรรมสาร นิสโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

วิเชษฐ์ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

ทวิช นาควโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

.พระครูอุภัยธรรมสาร. ได้มอบทุน การศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 738 ครั้ง

ความคืบหน้าศาลาเมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 206 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาล ขึ้นปีให...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วีดีโอพุทธประวั...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม ความสุขในโลก

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 491 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สาระธรรมสั้นๆ10...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานเผยแผ่

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

งานบูรณะปฎิสังขร

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

งานปกครอง

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566