เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าจัด

รหัสวัด
02720707002

ชื่อวัด
วัดท่าจัด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
77

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางพลับ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
47 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0926802769

โทรศัพท์
0926802769

อีเมล์
jakapan15092535@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 1163

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม พ.ศ. 2567 10:47:36

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:27:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
วัด..ท่าจัด
วัดท่าจัด ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 6 บางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมทุกปีวัดตั้งติดริมคลองสองพี่น้องมีน้ำไหลผ่านตลอดปีห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรห่างจากตลาดบางลี่ประมาณ 5 กิโลเมตรที่ตั้งวัดมีพื้นที่ประมาณ ๔๓ ไร่เศษอีกฝั่งคลองตรงข้ามวัดเป็นวัดร้างมีร่องรอยสิ่งปลูกสร้างอิฐศิลาแลงฐานของเจดีย์ชำรุดชาวบ้านเรียกว่าโคกเหล็กไม่มีผู้คนอาศัย แต่อยู่ในความดูแลของวัดท่าจัดซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่เศษวัดท่าจัดเป็นวัดเก่าแก่จากการสืบค้นประวัติความเป็นมาทราบว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มาของวัดท่าจัดตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาโดยมีเรื่องเล่าเป็นตำนานว่ามีพี่น้องสองคนได้สร้างวัดสองแห่งเพื่อกตัญญูต่อพ่อแม่จึงได้สร้างวัดตรงข้ามของคลองสองพี่น้องเป็นวัดที่และวัดน้องต่อมาวัดฝั่งตรงข้ามเป็นวัดร้างเหลือเพียงวัดเดียวฝั่งที่ตั้งวัดปัจจุบันมีพระภิกษุแบ่งเป็นคณะบนคณะล่างตามคำบอกเล่าจึงมีการจัดระเบียบวัดใหม่กุฏิสงฆ์อุโบสถหอสวดมนต์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยชาวบ้านเห็นเจ้าอาวาสท่านจัดศาสนสถานวัดจึงเรียกขานว่าวัดท่านจัดหมายถึงสมภารวัดท่านเป็นผู้มีความเป็นระเบียบมากจากชื่อวัดท่านจัดต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นคำกร่อนว่าวัดท่าจัดบริเวณพื้นที่ของวัดทุกๆปีถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมรอบวัดพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะโดยด้านหน้าของวัดหันหน้าเข้าคลองสองพี่น้องในอดีตมีเจ้าอาวาสวัดหลายรูปเท่าที่สามารถสืบค้นสอบถามและค้นจากหนังสือพงศาวดารไทยรบพม่าพอที่จะสืบประวัติได้เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๕ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึกได้ยกทัพมาพักแรมที่วัดแห่งนี้และได้สร้างเสาหงส์ไว้หน้าวัดเป็นสัญลักษณ์ไว้ปัจจุบันนี้เสาหงส์ได้หักโค่นเพราะความเก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา แต่ยังคงเก็บรักษาตัวหงส์เนื้อสัมฤทธิ์ที่แตกหักไว้ในอดีตที่ผ่านมามีเจ้าอาวาสปกครองวัดท่าจัดหลายรูปเจ้าอาวาสที่พอจะสืบค้นได้มีรายนามดังนี้
1พระอาจารย์ปรง
๒. พระอาจารย์ริด
3.พระอาจารย์ย้อย
4. พระอาจารย์เชื่อม
๕. พระอาจารย์ไสว
6. พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต (ผาด)
7. พระครูประภัสสรคุณ
๘. พระครูปลัดธีรวัฒน์
9. พระครูปลัดชลอ
๑๐. พระครูพิพัฒน์รังสรรค์ (ผิน)
11.พระครูสุธรรมาภิรมณ์ รก.
12.พระวิสุทธิวงศาจารย์ รก.
13.พระครูสิริสิกขการ รก.
14. พระจักรพันธ์ ชุติมนฺโต รก.- ปัจจุบัน
ต่อมาพระวิสุทธิวงศาจารย์ญาณทัศนวิกรมพรหมจริยาธิมุตวิสุทธิธรรมานุจารีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสรบวรสังฆารามคามวาสี (วิเชียรอโนมคุโณ ป.ธ. ๙ เรืองขจร) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔ หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือรองแม่กองบาลีสนามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมเกิดที่บ้านบางพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานบูรณะอุโบสถวัดท่าจัดครั้งที่ ๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๖) ได้พบหลักฐานหินลับมีดโกนอยู่ใต้ฐานเสมาจารึกข้อความว่า“ พระอุโบสถหลังนี้ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ฯ ผูกพัทธสีมาใหม่ ๒๔๙๕ เจ้าอธิการผาดคงคสุว ณ ณ เป็นเจ้าอาวาสฯ เจ้าคุณอมรเวทีเป็นประธานจมฝังลูกนิมิต (ชื่อปุ่น) "(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียรอโนมคุโณ ป.ธ. ๙) โดยทำการบูรณะอุโบสถหลังคาอุโบสถซ่อฟ้าใบระกาหางหงส์หน้าบันผนังพื้นซุ้มประตูหน้าต่างเสมาฐานชุกชีองค์พระประธานพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรภาพวาดพุทธประวัติทรายล้างรอบอุโบสถพร้อมสร้างศาลารายวิหารคดรอบอุโบสถวัดท่าจัด สร้างศาลาโค้งเหล็กหน้าเมรุ ปรับปรุงกระดี่ศาลา เอนกประสงค์ใหม่ สร้างถนนคอนกรีตภายในวัด บำรุงเตาเผาเมรุ สร้างโรงครัวใหม่

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ตราตั้งเจ้าอาวาส (192.76 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : คณะสงฆ์ท่าจัด (427.37 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระจักรพันธ์ ชุติมนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2565

พระสุพรรณ เวชชวโส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2565

พระศุภ มหาปัญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระชูเกียรติ กิตติสทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2565

พระภุมทิวา ภูริเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2565

พระมานะ มานะวัตธิโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันธรรมสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2566

เปิดดู 135 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรปีใหม่

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

งานปีใหม่

วันที่จัดงาน : 31-12-2564

เปิดดู 64 ครั้ง

สรงน้ำพระ

วันที่จัดงาน : 15-04-2563

เปิดดู 45 ครั้ง

สงกรานต์

วันที่จัดงาน : 12-04-2563

เปิดดู 62 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วัดท่าจัดประวัต...

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 386 ครั้ง

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 1266 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การ์ตูนสอนพระพุ...

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2565

เปิดดู 553 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

เชิญมาทำบุญ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โรงเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

กุฐิพระสง์

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ที่นา

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ศาลาเอกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานกฐิน ปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

สวดพระอภิธรรมถวายหลวงปู่

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2565

สวดมนต์ปฎิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2565

สงน้ำพระ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

บินฑบาตร

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

งานกฐินปี 2564

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด