เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนสงวน

รหัสวัด
02720706005

ชื่อวัด
วัดดอนสงวน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2511

ที่อยู่
วัดดอนสงวน

เลขที่
88

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หัวโพธิ์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

มือถือ
0982640760

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 382

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 09:50:22

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:16:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
�������������� วัด........ดอนสงวน............. ตั้งวัดเมื่อวันที่..............เดือน............................พ.ศ. .....2484......
� � � � � � � �วัดดอนสงวน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2484 ผู้เริ่มสร้างวัด คือ นายกิ่ม ใจงามดี นายกี่ ใหญ่ยิ่ง และนายแอม สัมฤทธิสุทธิ์ ได้จัดสร้างเป็นที่พักสงฆ์ โดยมีพระสุวรรณ ตุ่นยิ้ม จำพรรษาอยู่ ต่อมาพระไสว กิติเมโธ ได้เริ่มสร้างกุฏิเป็นเรือนไม้ จำนวน 6 หลัง และได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างหอสวดมนต์ และศาลาการเปรียญ ในปี พ.ศ.2503 ได้สร้างอุโบสถแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 22 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบ คือ�������������������
รูปที่ 1 พระสุวรรณ ตุ่นยิ้ม
รูปที่ 2 พระวุฒิ
รูปที่ 3 พระคี
รูปที่ 4 พระพุฒ
รูปที่ 5 พระสวัสดิ์
รูปที่ 6� พระไสว กิตติเมโธ
รูปที่ 7 พระแก้ว กตกุสโล พ.ศ.2526
รูปที่ 8 พระประถม สุจิตฺโต พ.ศ. 2540
รูปที่ 9 พระอธิการเสน่ห์ สุวีโร
รูปที่ 10 พระอธิการสมพงษ์ กนฺตวีโร��
� � � � � � �

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสมพงศ์ กนฺตวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระเศษฐา ปสุโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

พระปรีชา ฐานโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระประสงค์ สนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระณัชพล มหาลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สร้างองค์พระใหญ่หน้าศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 488 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 25-11-2564

เปิดดู 151 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 1100 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อการสอนพุทธศ...

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 518 ครั้ง

สื่อมีเดีย

โครงการสวดมนต์ว...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

สวดมนต์ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด