เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนมะนาว

รหัสวัด
02720715001

ชื่อวัด
วัดดอนมะนาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านดอนมะนาว

เลขที่
236

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนมะนาว

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
14 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
098 - 2569745

จำนวนเข้าดู : 651

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:59:48

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:14:04

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดดอนมะนาว
วัดดอนมะนาว  ตั้งอยู่เลขที่ 80 บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัด  11 ไร่  01 ตารางวา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยนายเคียน  ทองเชื้อ  เป็นผู้สถาปนาวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  พ.ศ. 2502  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 20 เมตร  ยาว 40 เมตร
ลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม    
     รูปที่ 1   พระยอง                                   พ.ศ. 2400  - พ.ศ.2407                                                      
     รูปที่ 2   พระอธิการผล  อโสโก                  พ.ศ. 2480  - พ.ศ.2508                                                       
     รูปที่ 3   พระอธิการบุญมี  ฐิตญาโณ             พ.ศ. 2510  - พ.ศ.2546                                                     
     รูปที่ 4   พระครูสุวรรณปิยโสภณ                  พ.ศ. 2546  - ปัจจุบัน                                          
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ตั้งวัด (3.58 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : วิสุงคามสีมา (1.82 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (2.46 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณปิยโสภณ ปิยวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสังวาล อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วัดดอนมะนาว

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2567

เปิดดู 49 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช 2567

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2567

เปิดดู 75 ครั้ง

ป้ายกิจกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

สมเด็จองค์ปฐมมห...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หล่อสมเด็จองค์ป...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 192 ครั้ง

หล่อสมเด็จองค์ป...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

คติธรรมนำชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 224 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด