เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกเจ็ดลูก

รหัสวัด
02720703006

ชื่อวัด
วัดโคกเจ็ดลูก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
วัดโคกเจ็ดลูก

เลขที่
66

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางตาเถร

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
12 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0943856749,0943856846

จำนวนเข้าดู : 922

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:35:45

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:08:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโคกเจ็ดลูก
สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๒
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
-อุโบสถ สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ศาลาการเปรียญ 3 สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓ต เมตร
-ศาลาการเปรียญ ๒ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔0 เมตร
-วิหารหลวงพ่อโสธร สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๓อ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑ ๕ เมตร
-หอสวดมนต์ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒อ เมตร
-ศาลาเอนกประสงค์ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
-ศาลาฌาปนสถาน สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ กว้าง ๓๗ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
-กุฏิประธานสงฆ์ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ จำนวน ๑๖ ห้อง
-โรงครัวร่วมใจ สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
-หอระฆัง สร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
-ศาลาท่านำสร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม...
รูปที่ ๑ พระอธิการฉาย จตุตาลโย
รูปที่ ๒ พระอธิการละมัย
รูปที่ ๓ พระอธิการสุรินทร์
รูปที่ ๔ พระปลัดธรรมสรรค์ กิตติวโส
รูปที่ ๕ พระอธิการวิเชียร ฐิตสึโล

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : แผนที่วัดโคกเจ็ดลูก (252.43 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการวิเชียร ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสิทธิพร ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระไพริน อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระน้อง ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระดับ ฐานิสสโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสุเทพ ฐานิสสโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

แม่ชีสุรีรัตน์ สมาวงค์

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กฐิน ปี ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 170 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญออกพรรษา

วันที่จัดงาน : 21-10-2564

เปิดดู 31 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ศาสนา

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

สื่อมีเดีย

แผนที่วัดโคกเจ็...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 255 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สวดมนต์วันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานหอสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ประเพณีทอดกฐิน

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด