เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกงูเห่า

รหัสวัด
02720710002

ชื่อวัด
วัดโคกงูเห่า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านโคกงูเห่า

เลขที่
97

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ต้นตาล

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
26 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 805

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:15:02

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:03:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโคกงู่เห่า ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านโคกงูเห่า หมู่ที่ ๕ ตำบล ต้นตาล อำเภอ สองพี่ น้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๘๘ และ ๑๓๗๑๗ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง ศาลาเอนกประสงค์  กว้าง
 ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุสล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอระฆัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูปทองเหลือง จำนวน ๔๐ องค์
            วัดโคกงูเห่า ตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ชาวบ้านโคกงูเห่าเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด ซึ่งเดิมจะต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์ โดยชาวบ้านได้เริ่มจากการจัดให้มีเทศน์มหาชาติขึ้นที่โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า และได้นำรายได้ทั้งหมดไปซื้อที่ดิน จำนวน ๒๐ ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านทางทิศตะวันตก ต่อจากนั้นได้จัดเทศน์มหาชาติ เทศน์ภาณยักษ์ และผ้าป่าสามัคคีหลายครั้ง เพื่อนำรายได้มาสร้างกุฏิ และหอสวดมนต์ พร้อมทั้งทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัด โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ จากนั้นชาวบ้านได้ช่วยทำนุบำรุงวัด และช่วยกันหาทุนทรัพย์มาสร้างวัดให้สำเร็จลุล่วง จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ จึงได้รับประกาศตั้งเป็นวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ และทางวัดได้ซื้อที่ดินอีกจำนวน ๖ ไร่ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑. พระกริ่ง 
รูปที่ ๒. พระแสวง 
รูปที่ ๓. พระไปล่ ไกรทองสุข
รูปที่ ๔. พระครูจันโทภาส พ.ศ. ๒๕๒๕
รูปที่ ๕. พระใบฎีกาสมบูณร์  เขมวโร ( พระครูเกษมวรพิพัฒน์ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ – ถึงปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (862.84 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเกษมวรพิพัฒน์ เขมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระใบฎีกาวาทิต จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระประวิทย์ วิสุทโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บูรณะอุโบสถวัดโคกงูเห่า

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 287 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินสามัคคี ปี6...

วันที่จัดงาน : 24-10-2564

เปิดดู 79 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มณฑปบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

แห่นาควัดโคกงูเ...

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 395 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สอนธรรมะ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 167 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

พัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

มอบทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด