เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนครชื่นชุ่ม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดนครชื่นชุ่ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน มีนาคม ปี 2479

ที่อยู่
107

เลขที่
-

หมู่ที่
7

ซอย
วัดนครชื่นชุ่ม

ถนน
พุทธมณฑลสาย4

แขวง / ตำบล
กระทุ่มล้ม

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73220

เนื้อที่
19 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0895506904

โทรศัพท์
0909878701

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1256

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 10:41:42

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:01:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดนครชี่นชุ่ม เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งมีขุนนครรัฐเขตต์ เป็นนายอำเภอสามพราน และมีนายโปร่ง พรหมประภัสสร เป็นกำนันตำบลกระทุ่มล้ม ในขณะนั้น ได้ปรึกษาหารือกันที่จะสร้างวัดขึ้นในบริเวณตำบลกระทุ่มล้ม ทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยปรึกษากับนายเทียนเต๊ก กรรณสูตร ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งท่านได้อุทิศที่ดินแปลงนี้ให้สร้างเป็นวัด จำนวน ๒๐ ไร่ ต่อมาได้แยกโฉนดที่ดินออกเป็นสองแปลง สร้างเป็นโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มหนึ่งแปลงจำนวน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา อีกหนึ่งแปลงสร้างเป็นวัดนครชื่นชุ่มจำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา
ต่อมานายโปร่ง พรหมประภัสสร ได้ติดต่อเนื้อที่เพื่อสร้างวัดเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัด โดยมีนางมาก สงกา อุทิศให้จำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน นางแคลน ปราจีนบูรวรรณ จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน นางผาด ศรีสวัสดิ์ จำนวน ๓ งาน นายบุญชู มีประมูล จำนวน ๒ งาน รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา และได้ขุดคูล้อมรอบวัด เริ่มแรกเดิมทีเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดตาโปร่ง” เพราะกำนันโปร่งฯ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินการสร้างวัดอยู่ในขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “ชื่นชุ่ม” อย่างเป็นทางการในทะเบียนวัด เพราะที่ดินดั้งเดิมเป็นของนายชื่น-นางชุ่ม ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดจาก “ชื่นชุ่ม” เป็นวัด “นครชื่นชุ่ม” เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ ขุนนครรัฐเขตต์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัด ขุนนครรัฐเขตต์ ได้เชิญ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ    วัดนครชื่นชุ่มประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2475 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างโดยตระกูลกรรณสูต ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าภายหลังที่ นายอากร ฮะหยง ซึ่งเป็นน้องชายของพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (อี้ กรรณสูต) ได้ถึงแก่อนิจกรรม ต่อมาอีกไม่นาน นางชุ่มภรรยาของท่านก็ถึงแก่กรรมบุตรแลหลานจึงได้นำเงินที่ได้รับบริจาคในงานครั้งนี้มาสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งบรรพบุรุษทั้งสอง ตั้งนามวัดว่า วัดชื่นชุ่ม ต่อมาวัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยขุนนครรัฐเขตต์ จึงได้ผนวกนามของท่านเข้าไปด้วย และได้ชื่อใหม่ว่า "วัดนครชื่นชุ่ม" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2479

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-11-2566

พระมหาสุภัทนะ ธมมานนโท

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมุห์ทรงชัย สญฺญโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมุห์ธรรมวัฒน์ กตกิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาสุรศักดิ์ นิติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมยศ โรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสมชาย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระวันชัย อุปกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสมเด็จ หิตกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระวิษณุ ติกฺขวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระศรีศักดิ์ ชินวโส ศรีทอง

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสอน ฆรมตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสุธิช สวธุชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระวัฏจักร ทีฆายุโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสมศักดิ์ ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระพิษณุ รตินธโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระพรเทพ เขมจตโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระศิริพัฒน์ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระดาวราย ฐีตสีขีล

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระเลิศสุวรรณ กตกิจโจ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระอนันทวุฒิ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระณัฐวุฒิ เขมมฺธโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

สามเณรธีรเดช เมฆสูงเนิน

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน2566 รุ่นที่12

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2566

เปิดดู 158 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 20-12-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

งานบุญกฐินสามัคคี วัดนครชื่นชุ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 3120 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บรรพชาสามเณรภาค...

วันที่จัดงาน :

เปิดดู 194 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2562

เปิดดู 68 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ชุมชนคุณธรรมวัด...

ข้อมูลเมื่อ 04-10-2564

เปิดดู 358 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด