เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์น้ำลัด

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์น้ำลัด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้าน้ำลัด

เลขที่
-

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองรี

เขต / อำเภอ
บ่อพลอย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
6ไร่ ไร่ 4งาน งาน 36ตารางวา ตารางวา

มือถือ
0924175063

จำนวนเข้าดู : 164

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:46:07

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:43:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดน้ำลัด วิหารหลังปัจจุบัน เป็นวิหารสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2498 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502ฉลองสมโภชในปี พ.ศ. 2503 สมัยที่พระสมาน สุเมธโส เป็น เจ้าอาวาส ภายในประดิษฐานพระประธานของวัด ขื่อของวิหารหลังนี้เป็นไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้ที่มาจาก “จำข่อย” คือป่าน้ำชับบริเวณบ้านธงน้อย หลังคามุงด้วยกระเบื้องสามเหลี่ยม ช่างที่ก่อสร้างคือ ช่างศรีอยู่ ชาวบ้านมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน ส่วนหน้าบันวิหารแลการประดับกระจกแต่งตัวอาคารนั้น เป็นฝีมือของช่างประสงค์ ชาวบ้านสมุน อำเภอเมืองน่าน ในปี พ.ศ. 2523มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เริ่มในสมัยของพระอธิการโสฬส อตฺตทีโป เป็นเจ้าอาวาส การบูรณะครั้งนั้นมีการเปลี่ยนช่อฟ้า และเปลี่ยนหลังคาจากเดิมที่เป็นกระเบื้องสามเหลี่ยมมาเป็นสังกะสี ในปีเดียวกันนั้น พระนิคม ฉฬภิญฺโญ ได้มาเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ต่อมาได้รับสมณศักดิ์ พระครูพิศาลนันทคุณ และได้เป็นประธานในการบูรณะต่อ และได้มีการเปลี่ยนปั้นลมจากเดิมที่เป็นไม้มาเป็นปูนซีเมนต์ มีการเทปูนซีเมนต์รอบวิหาร และได้มีการวาดภาพพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดกในวิหารด้วย โดยช่างประทวน สมาพวกชาวบ้านแม่คำมี ตำหนักธรรม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นผู้วาด ส่วนช่างที่บูรณะ ช่อฟ้าและปั้นลมนั้น ไม่มีผู้จำชื่อได้แน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าเป็นชาวจังหวัดแพร่

#เสน่ห์น่านวันนี้ แนะนำการเดินทาง จากน่าน ใช้เส้นทางจากข่วงเมืองน่านบนถนนผากองไปยังถนนท่าลี่สายล่างข้ามสะพานศรีบุญเรือง ถึงบ้านศรีบุญเรือง ตรงไปจนถึงบ้านม่วงตึ๊ด ใช้ทางหลวงชนบท นน.4020 แสงดาว-ห้วยสอน ผ่านบ้านร้องตอง-หนองรัง-บ้านท่าน้าว-บ้านหัวนา-วัดนาข่อย- บ้านนาปัง-โรงเรียนน่านนคร-บ้านสบแก่น-บ้านน้ำลัด ระยะทางประมาณ 10 กม.

รายการพระ

สำเรียง สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด