เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีบูรณาวาส

รหัสวัด
02740114003

ชื่อวัด
วัดศรีบูรณาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2405

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน พฤศจิกายน ปี 2534

ที่อยู่
-

เลขที่
14

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
เดิมบาง

แขวง / ตำบล
โคกขาม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
7 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 632

ปรับปรุงล่าสุด : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 14:33:43

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 23:41:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
วัดศรีบูรณาวาสตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2405 วัดศรีบูรณาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔(น่าจะขอใหม่) วัดนี้ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านชาวรามัญ ที่เรียกกันว่า “บ้านโคก” เดิมชื่อวัดโคกร่าง หรือ วัดโคก ต่อมาพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศรีบูรณาวาส” วัดนี้สร้างมาไม่ตํ่ากว่า ๑๓๐ ปี ประวัติการก่อสร้างไม่ปรากฏ
มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ...๗.....รูป ลําดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลําดับที่ 1 .....พระอธิการโอ๊ด
ลําดับที่ 2 .....พระอธิการชา
ลําดับที่ 3 .....พระอธิการธรรมะ มหาวุฑฺโฒ... ตั้งแต่ พ.ศ............... ถึง พ.ศ. ...๒๕๑๙...
ลําดับที่ 4 .....พระอธิการบรรจบ โชติธมฺโม... ตั้งแต่ พ.ศ..๒๕๑๙.. ถึง พ.ศ. ...๒๕๓๘....
ลําดับที่ 5 .....พระราชสิทธิเวที (สมบูรณ์  ปัญฺญาวุโธ).. ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘.. ถึง พ.ศ. .๒๕๔๗..
ลําดับที่ 6 .....พระมหาประเสริฐ มหานาโค... ตั้งแต่ พ.ศ...๒๕๔๗.. ถึง พ.ศ. ..๒๕๔๙....
ปัจจุบัน ……พระครูสาครจริยาภรณ์ (อําพล กตทีโป)………... ตั้งแต่ พ.ศ..๒๕๕๐

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครจริยาภรณ์ กตทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระปวัฒน์ ปริวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-10-2565

พระนฤชัย ถิรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

พระชยุตพงศ์ วชิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด