เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางยาง

รหัสวัด
02740205001

ชื่อวัด
วัดบางยาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดบางยาง

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางยาง

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 685

ปรับปรุงล่าสุด : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:34:16

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:50:51

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางยาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วัดนี้ตั้งขึ้นมาประมาณสมัย รัชกาลที่ ๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ มีพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร และมีวิหารหลวงพ่อศรีธรรมราช ประดิษฐาน ณ วิหารจตุรมุขหน้าวัด เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
               วัดบางยาง สร้างโดย หลวงทวีประชาราษฎร์(คุ้ม  ใจบางยาง) ประมาณพ.ศ.๒๔๐๐ มีพระอาจารย์ยิ้ม เป็นผู้ดูแล

การบริหารและการปกครอง

  • มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 13รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
               ลำดับที่ 1 พระอาจารย์กุศล  กุสโล  ตั้งแต่ พ.ศ.2495 ถึง พ.ศ.2498
               ลำดับที่ 2 พระครูสาครธรรมประสาท  ตั้งแต่ พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2535
               ลำดับที่ 3 พระครูศรีธวัช ธมฺมรโต  ตั้งแต่ พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2539
               ลำดับที่ 4 พระครูโกศลธรรมสาคร  ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2545
               ลำดับที่ ๕ พระครูสาครธรรมโกศล  ตั้งแต่ พ.ศ.2546 ถึง ปัจจุบัน
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมโกศล ญาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระวินัย วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระนกยิบ กิตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระสมนึก ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระสมศักดิ์ อิสิสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระนนทวิทย์ ธมฺมวิชโช

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระชั้น กิตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อศรีธรรมร...

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

เปิดดู 60 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด