เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งมะเซอย่อ

รหัสวัด
02710207002

ชื่อวัด
วัดทุ่งมะเซอย่อ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม ปี 2541

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านทุ่งมะเซอย่อ

เลขที่
283

หมู่ที่
ม.4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้องตี้

เขต / อำเภอ
ไทรโยค

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71150

เนื้อที่
39 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0847295515

จำนวนเข้าดู : 432

ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:19:40

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:08:51

 
 
 
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกาญจนวราภรณ์ ( นที ) อาสโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ประสงค์ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-10-2564

ปี ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-10-2564

อนนท์ ชยานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-10-2564

พระธิติจรัส ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด