เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ที่พักสงฆ์พุทธนิมิต

รหัสวัด

ชื่อวัด
ที่พักสงฆ์พุทธนิมิต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
เดือน พฤษภาคม ปี 2548

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านหัวนา-หินแรง

เลขที่
-

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระกระโจม

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72250

เนื้อที่
11 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 300

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 17:55:38

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:39:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลที่พักสงฆ์
          ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา-หินแรง  หมู่ที่ ๒  ตำบลสระกระโจม   อำเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ดินที่ตั้งวัด ๖  ไร่ 
การบริหารและการปกครอง
มีหัวหน้าที่พักสงฆ์  ๒ รูป
                ๑. พระมั่น            
                ๒  พระสมควร   สมงฺคิโก
 
 
ประวัติวัดโดยสังเขป
ที่พักสงฆ์พุทธนิมิต สร้างขึ้นในที่ธรณีสงฆ์ของวัดสกุณปักษี  ตำบลสนามคลี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ต่อมาได้มีการจัดหาที่ดิน 11 ไร่ เพื่อให้เป็นของที่พักสงฆ์เอง แต่เสนาสนะยังคงอยู่ในที่ธรณีสงฆ์

รายการพระ

พระสมควร สมงคิโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด