เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไตรรัตนาราม

รหัสวัด
02710201004

ชื่อวัด
วัดไตรรัตนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน มีนาคม ปี 2553

ที่อยู่
วัดไตรรัตนาราม

เลขที่
228

หมู่ที่
ม.9

ซอย
-

ถนน
แสงชูโต

แขวง / ตำบล
ลุ่มสุ่ม

เขต / อำเภอ
ไทรโยค

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71150

เนื้อที่
98 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

Line
086-7633622

Facebook
คลิกดู

มือถือ
086-7633622

อีเมล์
friender8282@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 528

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มกราคม พ.ศ. 2567 08:09:56

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:06:04

 
 
 
 

รายการพระ

พระมหาชูศักดิ์ กิจฺจกาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2567

พระมิตสจี ปทุโถ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2567

พระอำนาจ อธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระชำนาญ อภิลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระชวาล สุมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระปลัดสุทัศน์ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระจีรวิทย์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระมนัส ตนฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระล่ำ ยโสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2567

กฤษณะ ดวงดาว

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

ธีรเดช พรมนอก

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

ณัฐวุฒิ อัชฌาภวกุล

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด