เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดห้วยสุวรรณวนาราม

รหัสวัด
02720505004

ชื่อวัด
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 18 เดือน มกราคม ปี 2513

ที่อยู่
วัดห้วยสุวรรณวนาราม

เลขที่
113

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนปรู

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
31 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

Line
080 808 4975

มือถือ
080 808 4975

จำนวนเข้าดู : 826

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:44:25

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:24:33

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดห้วยสุวรรณวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 3 ตำบลดอนปรู

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 6 เมตรยาว 14 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 17.50 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2520 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตรยาว 18 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2518 กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี เมรุ ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ 

   วัดห้วยสุวรรณวนาราม ตั้งเมื่อพ.ศ. 2484  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2513 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระอธิการเบี้ยว ธมฺมรตโน พ.ศ. 2480 ถึง 2503 รูปที่ 2 พระสมุห์พราหมณ์ จนฺทสุทโธ พ.ศ. 2513  ปัจจุบัน พระอธิการวิทยา สุภกิจฺโจ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  พ.ศ.2503

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : เอกสารวิสุงคามสีมา (485.53 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระวิทยา สุภกิจฺโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัด5ส.

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

วัดปลอดอบายมุข

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 352 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีทอ...

วันที่จัดงาน : 28-10-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระในมณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 133 ครั้ง

พระประธานในโบส...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 424 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 1087 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติธรรมต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 2529 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมทำวัตรสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ส่งเสริมด้านดนตรีไทย

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด