เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองสรวง

รหัสวัด
02720506004

ชื่อวัด
วัดหนองสรวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 02 เดือน ตุลาคม ปี 2540

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2441

ที่อยู่
วัดหนองสรวง

เลขที่
140

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ปลายนา

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 961

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:34:14

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:21:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองสรวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จfเหมืองสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ และทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน มีที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน  41 ตารางวา ที่ดินเลขที่ 1471  153 และ 2051  อาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 8 เมตรยาว 21 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง 10 เมตรยาว 15 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ 2533  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มีเมรุ 1 หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ
วัดหนองสรวง ตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2540 โดยการนำของนายกินเลี้ยง บุญจง เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  25 สิงหาคม พ.ศ. 2541  เขตวิสุงคามสีมา สร้าง 45 เมตรยาว 55 เมตร การบริหารและการปกครองมี พระอธิการจันทร์ ขนฺติจิตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2541  (ปัจจุบัน พระอธิการสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส) การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2541

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : เอกสารวิสุงคามสีมา (421.94 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดปลอดอบายมุข

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 1887 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศีล 5

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 364 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 21-10-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

พระในมณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 71 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติธรรมต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม ทำวัดสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูปเก่าคู่วัด

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด