เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองเพียร

รหัสวัด
02720504002

ชื่อวัด
วัดหนองเพียร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2503

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน มกราคม ปี 2528

ที่อยู่
-

เลขที่
95

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางงาม

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
26 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0819432096

โทรศัพท์
035463834

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 777

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:22:41

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:19:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดหนองเพียร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เริ่มจาก นายโต๊ะ ผลวงษ์ ติดต่อนายคลัง นางพวง แก้วพูล บริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ ไม่ได้ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ตั้งในการสร้างวัดหนองเพียร นายคลัง นางพวง แก้วพูล ทราบเจตนารมณ์ดังนั้นแล้วก็ยินดีในการบริจาคที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้นนายโต๊ะจึงได้นำความเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่สาย มากเทพพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบางงาม ในขณะนั้น ปรึกษากันแล้วจึงมอบหน้าที่ให้ผู้ใหญ่สาย รับหน้าที่เป็นตัวแทนจากชาวบ้าน ติดต่อขออนุญาตจากทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการก่อสร้างวัด อำเภอศรีประจันต์ในขณะนั้นมี พระครูเมธีธรรมสาร (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) วัดบ้านกร่าง เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ และนายจรัส กมลเพชร เป็นนายอำเภอศรีประจันต์ เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้ปรึกษากันแล้วมีมติเห็นว่า ที่ดินพื้นที่จำนวน ๔ ไร่นั้น ไม่เพียงพอที่จะสามารถขออนุญาตสร้างเป็นวัดขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้ใหญ่สายและนายโต๊ะ จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินบริเวณที่ติดต่อกับที่ดินของนายคลัง ซึ่งประกอบด้วย นายท้วน สุนทรวิภาต จำนวน ๒ งาน นายพรม แก้วพูล จำนวน ๒ ไร่ นางแฉ่ม จำนวน ๑ ไร่ นางเต็ม อุ่นศรี จำนวน ๑๒ ไร่ และนายพรม อุ่นศรี บริจาคให้จำนวน ๑ ไร่ ดังนั้น ขณะนั้นจึงมีที่ดินรวมแล้ว ๒๐ ไร่ ๒ งาน ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นได้ แต่มีข้อแม้ว่าทางคณะกรรมการสร้างวัดจะต้องสร้างโรงเรียนประชาบาลให้แก่ทางราชการด้วย

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (182.62 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (433.01 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (125.54 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระวันเพ็ญ ขนฺติขโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระมานิต ฐานิสุโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระชวน ฐิตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระวทัญญู ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระสิงห์ ปริปณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ชุมชนคุณธรรมวัด...

วันที่จัดงาน : 02-11-2563

เปิดดู 99 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เที่ยวนี้มีแต่เ...

ข้อมูลเมื่อ 28-11-2564

เปิดดู 240 ครั้ง

สาระธรรม

หลักการพุทธศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรมประจำใจ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 107 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองเพียร

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด