เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสามจุ่น

รหัสวัด
02720505001

ชื่อวัด
วัดสามจุ่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดสามจุ่น

เลขที่
11/1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนปรู

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
26 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา

มือถือ
081-452-6940

จำนวนเข้าดู : 1086

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:37:45

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:11:01

 
 
 
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปัญญาศาสนธำรง ฐิตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระโชคชัย ขนฺติสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระสมเกียรติ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระนริทร์ ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

ธงชัย ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

ณัฐนันท์ คุณสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

วิเชียร ฐานุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

สมพงษ์ อินฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 170 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 171 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หอกลองหอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 349 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 69 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 819 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันมาฆบู...

ข้อมูลเมื่อ 17-02-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมวัดสามจุ่น

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 1307 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สื่อมีเดียวัดสา...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 567 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ทรัพย์สินของวัดสามจุ่น

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด