เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังพลับเหนือ

รหัสวัด
02720503002

ชื่อวัด
วัดวังพลับเหนือ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2420

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2542

ที่อยู่
-

เลขที่
๓๑

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
มดแดง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
10 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1395

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 20:06:14

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:03:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดวังพลับเหนือ
เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดราษฎร์ คณะสงฆ์มหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
วัดตั้งอยู่บริเวณส่วนโค้งของบึงน้ำ ซึ่งเป็นลำน้ำโบราณสายเดียวกับบึงละหาร ต่อมามีสภาพตื้นเขินขาดตอน
กลายสภาพเป็นลำน้ำด้วน(บึง) เรียกว่า "บึงวังพลับ" เคยพบลูกปัดหินสี พระบูชาพระพิมพ์ศิลปะสมัยลพบุรี ซาก
โบราณสถาน(วัดร้าง)สันนิษฐานว่ามีอายุสมัยอยุธยา บ่งบอกถึงความเป็นชุมซนมาแต่โบราณ
จากบันทึกเอกสารและคำบอกเล่าในอดีตชื่อ "บางพลับ" ด้วยมีต้นมะพลับขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะ
ชุมชนตั้งอยู่บริเวณลำน้ำ เมื่อขยายตัวจึงถือเอาวังน้ำ "วังพลับ" เป็นเกณฑ์ ชุมชนบริเวณส่วนเหนือลำน้ำเรียกว่า
"วังพลับเหนือ" ส่วนใต้เรียกว่า "วังพลับใต้"
หมู่บ้านวังพลับเหนือแรกเริ่มตั้งชุมชนมีบ้านเรือนราว ๒ㆍ หลังคาเรือน เมื่อจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แต่ละครั้งต้องเดินทางไปยังวัดเสาธงทองซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกราว  กิโลเมตร การคมนาคมสมัยนั้นเต็มไป
ด้วยความยากลำบาก ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดในชุมชนและตั้งชื่อตามหมู่บ้านว่า "วัดวังพลับเหนือ"
ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางว่า ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒o ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ 
ลำดับเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส (เท่าที่ทราบ)
๑. หลวงปู่แจ้ง
๒. พระอาจารย์เปี่ยม
๓. พระอาจารย์เนต
๔. พระอาจารย์ฉ่ำ
๕.พระอาจารย์ไปล่
๖. พระอาจารย์เสงี่ยม
๗. พระอาจารย์ไหล
๘. พระอธิการล่า
๙. พระอาจารย์พูล
๑๐. พระอธิการเลี่ยม ผาสุโภ
๑๑. พระอาจารย์เผือด
๑๒. พระอธิการประทิน ฐิตธมฺโม
๑๓. พระอาจารย์ทิพ
๑๔. พระครูเกษมวรการ(ทองพูล นราสโภ) พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๖๓
๑๕.พระครูวินัยธรครรชิต ปญฺญาวโร  วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ - จนถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวินัยธรครรชิต ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

พระอุ่น อพินฺนโท

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

พระสังเวียน สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

พระจักรกริช ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

พระสมพงษ์ ฐานสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

พระธนาดล กนฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

พระรัตนชัย ฐิตปสาโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

สามเณรณัฐวัฒน์ ใจดี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานบุญกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 387 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 140 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ 21-03-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะสวัสดี ธรร...

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 244 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด