เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังพลับใต้

รหัสวัด
02720503005

ชื่อวัด
วัดวังพลับใต้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2450

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 2520

ที่อยู่
วัดวังพลับใต้

เลขที่
1

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
มดแดง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
18 ไร่ - งาน 32 ตารางวา

มือถือ
0810093866

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 953

ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2565 21:33:13

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:01:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดวังพลับใต้

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดราษฎร์ คณะสงฆ์มหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
วัดตั้งอยู่บริเวณส่วนโค้งของบึงน้ำ ซึ่งเป็นลำน้ำโบราณสายเดียวกับบึงละหาร ต่อมามีสภาพตื้นเขินขาดตอน
กลายสภาพเป็นลำน้ำด้วน(บึง) เรียกว่า "บึงวังพลับ" เคยพบลูกบัดหินสี พระบูชาพระพิมพ์ศิลปะสมัยลพบุรี ซาก
โบราณสถาน(วัดร้าง)สันนิษฐานว่ามีอายุสมัยอยุธยา บ่งบอกถึงความเป็นซุมชนมาแต่โบราณ
จากบันทึกเอกสารและคำบอกเล่าในอดีตชื่อ "บางพลับ" ด้วยมีต้นมะพลับขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะชุมชน
ตั้งอยู่บริเวณลำน้ำ เมื่อขยายตัวจึงถือเอาวังน้ำ "วังพลับ" เป็นเกณฑ์ ชุมชนบริเวณส่วนเหนือลำน้ำเรียกว่า "วังพลับเหนือ"
ส่วนใต้เรียกว่า "วังพลับใต้"
ชาวบ้านวังพลับใต้ส่วนหนึ่งแยกครัวเรือนมาจากวังพลับเหนือ ในอดีตเมื่อจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องเดิน
ทางไปยังวัดเสาธงทองหรือวัตวังพลับเหนือ การคมนาคมไม่สะดวกนัก จึงร่วมกันสร้างวัดในชุมชนและตั้งชื่อตามหมู่บ้าน
ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๑ ๘ ไร่ ๓๒ ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐  
เขตวิสุงคามสีมากว่าง ๔o เมตร ยาว ๘๐ เมตร

มีรายนามพระมาดูแลบันทึกได้ดังนี้

1. พระสอน ไม่ทราบฉายา 2465-2470
2. พระจันทร์ ไม่ทราบฉายา 2470-2475
3. พระหรุ่น ไม่ทราบฉายา 2475-2480
4. พระมนต์ ไม่ทราบฉายา 2480-2483
5. พระเจ็ก ไม่ทราบฉายา 2484-2488
6. พระอธิการเลื่อน ไม่ทราบฉายา 2488-2495
7 .พระอธิการประเสรฐิ ไม่ทราบฉายา 2499-2505
8 .พระอธิการเยื้อน สิริปญโญ 2510-2519
9 .พระมหาสมพงษ์ จิตตวิโร 2519-2521
10. พระอธิการไกร เตชวณโณ 2521-2529
11. พระอธิการเปล่ง จนทโชโต 2529-ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ที่"พระครูสุวรรณธรรมวันฒน์  เจ้าคณะตำบลมดแดง 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระกสิ ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระสงบ ฐิตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2565

พระสิทธิศักดิ์ กนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระอนันต์ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมทำบุญ สร้างโดม

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 165 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 07-07-2564

เปิดดู 51 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อ ทองใหญ่

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ 18-03-2565

เปิดดู 124 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

เปิดดู 117 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หลักธรรมในพระพุ...

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

เจดีย์พุทธชัยมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด