เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวสันตาราม (รางหางม้า)

รหัสวัด
02720506003

ชื่อวัด
วัดวสันตาราม (รางหางม้า)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน ปี 2508

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน มกราคม ปี 2528

ที่อยู่
วัดวสันตาราม บ้านรางหางม้า

เลขที่
๑๙๓

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ปลายนา

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
๑๖ ไร่ ไร่ ๓ งาน งาน ๖๘ ตารางวา ตารางวา

Line
0956030494

Facebook
คลิกดู

จำนวนเข้าดู : 561

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:10:48

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:00:23

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดวสันตาราม(รางหางม้า) หมู่ที่ ๑ ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ได้ประชุมริเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๘ ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพื้นที่ตั้งวัดจำนวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา ภายในวัดมีเสนาสนะต่างๆดังนี้ อุโบสถจำนวน ๑ หลัง ศาลาการเปรียญจำนวน ๑ หลัง หอสวดมนต์จำนวน ๑ หลัง กุฏิจำนวน ๙ หลัง ฌาปนสถานจำนวน ๑ หลัง หอฉันโรงครัวจำนวน ๒ หลัง อื่นๆประกอบด้วย ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาเจ้าวัด ประปาวัด ประปาหมู่ที่๑ บ้านรางหางม้า ลานตากข้างเอนกประสงค์ สวนป่า ห้องน้ำ ห้องสุขา
รายนามเจ้าอาวาส-รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๑ หลวงพ่อเหรียญ คุตฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๓
๒ หลวงพ่อวสันต์ อนุปตฺโต พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕
๓ หลวงพ่อน่วม โอภาโส พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๙
๔ หลวงพ่อส้มลิ้ม มนิวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒
๕ หลวงพ่อน่วม โอภาโส พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๗
๖ หลวงพ่อวิชาญ กนฺตธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๑
๗ พระครูวิมลสุวรรณกิจ(ราม ฉนฺทสุโภ) จต.อุ. พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๕๐
๘ พระครูวินัยธรเสวก ปนฺนภาโร จต. พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูวินัยธรเสวก ปนฺนภาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2564

เปิดดู 45 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่ออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดวสันตาราม ปล...

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 379 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวิธีการบริห...

ประเภทไฟล์ : pdf

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดวสันตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อรัตนโกสินทร์

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

จิตอาสาจัดตั้งจุดพักคอย

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด