เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลาดปลาเค้า

รหัสวัด
02720501005

ชื่อวัด
วัดลาดปลาเค้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2487

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน ปี 2534

ที่อยู่
-

เลขที่
113

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศรีประจันต์

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
18 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1015

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:43:48

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:49:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่บ้านลาดปลาเค้า จากประวัติคำบอกเล่าว่าภายในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นลำราง ลาด
หนองน้ำ ซึ่งน้ำไม่เคยแห้ง ในอดีตมีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลาเค้า ซึ่งเป็นปลาไม่มีเกล็ด ปากกว้าง ตัวโตใหญ่ คล้าย
ปลาเนื้ออ่อน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่กล่าวขานและเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "ลาดปลาเค้า" ต่อมาเมื่อ
ชาวบ้านเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย จึงเรียกหมู่บ้านตามสถานที่ตั้งว่า "บ้านลาดปลาเค้า"
แต่เดิมชาวบ้านลาดปลาเค้าส่วนหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำสุพรรณ(ท่าจีน) เช่น บริเวณบ้านศรีจันต์ บ้านวังยาง
เมื่อเกิดการขยายตัวของชุมชน พบว่าบริเวณลาดปลาเค้ามีพื้นที่กว้างขวาง มีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ จึงย้ายถิ่นฐาน
มาแผ้วถางป่าดงตั้งบ้านเรือนเพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตรบริเวณนี้
การเดินทางไปทำบุญยังวัดในสมัยนั้น เช่น วัดศรีจันต์ ไม่สะดวกนัก กระทั่งราว พ.ศ.๒๔๗๘ นางวัน พวงบุปผา
จึงเป็นผู้นำชาวบ้านขอนุญาตสร้างวัดจากคณะสงฆ์ซึ่งมีพระครูธรรมสารรักษา วัดวรจันทร์ เป็นเจ้าคณะแขวง
(อำเภอ)ศรีประจันต์ โดยนางวันกับชาวบ้านร่วมกันซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่า ซึ่งเจ้าของขายให้
ส่วนหนึ่งและมีจิตศรัทธายกให้ส่วนหนึ่ง เมื่อมีที่ดินเพียงพอต่อการสร้างวัดแล้วเจ้าคณะแขวงจึงอนุญาตให้สร้างวัด
แรกเริ่มมีสถานภาพเป็นสำนักสงฆ์ มีผู้มีจิตศรัทธาถวายเรือนทรงไทยให้สร้างเป็นกุฏิ จึงนิมนต์พระอาจารย์แสวง
จากบางแม่หม้ายมาจำพรรษา โดยพระอาจารย์แสวงมีความสามารถทางช่างไม้จึงสร้างกฏิเพิ่มเติม สร้างศาลาการเปรียญ
มุงด้วยแฝกเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและศึกษาเล่าเรียนของชาวบ้าน และสร้างหอสวดมนต์ทรงไทยมุง
ด้วยกระเบื้องอีกหนึ่งหลัง
ลำดับเจ้าอาวาสและการสร้างวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระและสภาวะ โดยมีเจ้าอาวาสและรักษาการแทน
เจ้าอาวาสค่อยๆพัฒนาวัดมาโดยลำดับ จากสถานภาพสำนักสงฆ์สู่วัดในปัจจุบัน
มีพื้นที่จำนวน ๒๓ ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๗ เมตร
ลำดับเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส (เท่าที่ทราบ)
๑. พระอาจารย์แสวง
๒. พระอาจารย์วุ่น
๓. พระอาจารย์ติ่ง
๔. พระอาจารย์หรุ่น
๕. พระอาจารย์ฉุย อินทรีย์
๖. พระอาจารย์บุญสม
๗. พระอธิการบุญเรือน กลฺยาโณ                        พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๑๐
๘. พระอธิการสุวรรณ ปิยธมฺโม                           พ.ศ.๒๕๑๐ -๒๕๑๖
๙. พระครูโกศลบุญเขต                                     พ.ศ.๒๕๑๖ - ปัจจุบัน
 (บุญเสริม ปุญญกุสโล)
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (139.39 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (125.77 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกศลบุญเขต ปุญฺญกุสโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-04-2565

พระอ่อน อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระจรัญ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระสุรศักดิ์ ฐิตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระจรัญ ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระไพบูลย์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระบุญทรง ผลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี วัดลาดปลาเค้า

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 388 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานประจำปีปิดทอ...

วันที่จัดงาน : 23-07-2564

เปิดดู 69 ครั้ง

เวียนเทียนวันอา...

วันที่จัดงาน : 24-07-2564

เปิดดู 129 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธชินราช

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 1266 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดลาดปลาเค้า

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 590 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

สาระธรรม พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 600 ครั้ง

สื่อมีเดีย

มนุษย์ ๕ จำพวก

ประเภทไฟล์ : pdf

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดลาดปลาเค้า

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อพระพุทธมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด