เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเกษตรพันธาราม

รหัสวัด
02740209002

ชื่อวัด
วัดเกษตรพันธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม ปี 2543

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน เมษายน ปี 2562

ที่อยู่
บ้านแคราย

เลขที่
93

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แคราย

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน 30.01 ตารางวา

มือถือ
0944092638

อีเมล์
chpoim2017@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 2407

ปรับปรุงล่าสุด : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 08:41:29

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:42:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเกษตรพันธาราม เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อว่า สำนักสงฆ์เกษตรชยาราม โดยมี นายอินและนางเชิญ เกิดนา สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นมาในพื้นที่ของตนและได้ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างกุฏิ และได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา ต่อมาได้ขอตั้งเป็นวัดได้นามว่า "วัดเกษตรพันธาราม" ตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ชื่อวัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลหมื่นชาติเกษตรพันธ์ นอกจากนั้นวัดยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2537 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถซึ่งภาพยในมีพระประธานมีพระนามว่า หลวงพ่อโพธิ์ พร้อมพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร หอสวดมนต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูบวรสาครกิจ ชยเสโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2566

พระนพดล อาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2565

พระสิลา ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2565

พระพีรศักดิ์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2565

พระจามิกร จิตฺตสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2566

พระกิตติ จนฺทาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2566

พระวสันต์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2567

พระเจภิสา กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2566

พระกิตติพงษ์ จารุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2566

พระนิราศ อภิวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2567

พระ ส.ต.ต.กาจพล ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ตารางปฎิทินงาน พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2566

เปิดดู 115 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด