เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองแกประชาสรรค์

รหัสวัด
02711202003

ชื่อวัด
วัดหนองแกประชาสรรค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
เดือน มีนาคม ปี 2537

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม ปี 2557

ที่อยู่
-

เลขที่
15/1

หมู่ที่
13

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลาไหล

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0812793612

จำนวนเข้าดู : 237

ปรับปรุงล่าสุด : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 20:40:05

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:08:46

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองแกประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เดิมหลวงพ่อเที่ยงได้มาพำนักอยู่ โดยได้สร้างกุฏิหลังเล็กๆ ต่อมาชาวบ้านก็ได้เริ่มสร้างวัดขึ้น จนมาถึงยุคของหลวงพ่อสุภีร์ ะมฺมวโร ก็ได้สร้างถาวรวัตถุมากมายจนเป็นวัดได้อย่างถูกต้อง การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสมา ๘ รูป
๑. พระอธิการเปิ่น ปริสุทฺโธ                     พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๑
๒.พระพยอม วํสปาโล                                   ๒๔๙๒ - ๒๔๙๙
๓.พระอธิการวิชัย วิชโย                                 ๒๕๐๐ - ๒๕๑๑
๔.พระอธิการเชื่อม ชินวํโส                              ๒๕๑๒ - ๒๕๒๕
๕.พระใบฎีกาอดุลย์ อนาลโย                           ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
๖.พระอธิการสุภีร์ ธมฺมวโร                               ๒๕๓๐ - ๒๕๓๗
๗.พระอธิการบุญมี ฐานธมฺโม                           ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

 

รายการพระ

ขันทอง สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

นพรัตน์ ปิยสทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

อาทิตย์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

มานะชัย มหบฺพลลาโพ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น