เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองแกประชาสรรค์

รหัสวัด
02711202003

ชื่อวัด
วัดหนองแกประชาสรรค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
เดือน มีนาคม ปี 2537

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม ปี 2557

ที่อยู่
-

เลขที่
15/1

หมู่ที่
13

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลาไหล

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0812793612

จำนวนเข้าดู : 444

ปรับปรุงล่าสุด : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 20:40:05

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:08:46

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองแกประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เดิมหลวงพ่อเที่ยงได้มาพำนักอยู่ โดยได้สร้างกุฏิหลังเล็กๆ ต่อมาชาวบ้านก็ได้เริ่มสร้างวัดขึ้น จนมาถึงยุคของหลวงพ่อสุภีร์ ะมฺมวโร ก็ได้สร้างถาวรวัตถุมากมายจนเป็นวัดได้อย่างถูกต้อง การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสมา ๘ รูป
๑. พระอธิการเปิ่น ปริสุทฺโธ                     พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๑
๒.พระพยอม วํสปาโล                                   ๒๔๙๒ - ๒๔๙๙
๓.พระอธิการวิชัย วิชโย                                 ๒๕๐๐ - ๒๕๑๑
๔.พระอธิการเชื่อม ชินวํโส                              ๒๕๑๒ - ๒๕๒๕
๕.พระใบฎีกาอดุลย์ อนาลโย                           ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
๖.พระอธิการสุภีร์ ธมฺมวโร                               ๒๕๓๐ - ๒๕๓๗
๗.พระอธิการบุญมี ฐานธมฺโม                           ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

 

รายการพระ

ขันทอง สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

นพรัตน์ ปิยสทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

อาทิตย์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

มานะชัย มหบฺพลลาโพ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด