เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสันติวนาราม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดสันติวนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโป่งช้าง

เลขที่
1

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปรือ

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 217

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:19:19

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:00:56

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสันติวนาราม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑ หมู่  ๕  บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สร้างวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๑  มีเจ้าอาวาสดูแลบริหารมาจำนวนทั้งหมด ๖ รูป  จนมาถึงรูป ที่๗ พระครูสันติวรการ อดีเจ้าอาวาสวัดสันติวนารามเป็นผู้ก่อสร้างวัดให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะได้สร้างอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ เมรุ จนทำให้วัด สวยงามเรียบร้อยเป็นอย่างดี และท่านก็ได้มรณะภาพลง เมื่อปีพ.ศ.๒๕๖๒ ปัจจุบันมีพระใบฎีกาอดุลย์ ฉายาฐานุตฺตโร เป้นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต๔ ก็ได้สืบสารดูแล บูรณะวัดมาจนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐานุตตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด