เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8463 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8994 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7304 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ป่าญาณคุตโต

รหัสวัด
02710303010

ชื่อวัด
ป่าญาณคุตโต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 24 เดือน ธันวาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดป่าญาณคุตโต

เลขที่
96

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองรี

เขต / อำเภอ
บ่อพลอย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
19 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา

Line
phai1595

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
+66882591525

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
vipulo.pimboon2@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 222

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:27:33

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 19:30:23

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � ��วัดป่าญาณคุตโต แปลว่าวัดที่มีป่าอันได้รับความคุ้มครองด้วยความรู้โดยพระอาจารย์ใหญ่(พระครูพิทักษ์ศาสนวงษ์)แห่งวัดตรีวิสุทธิธรรมต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์�จ.สุพรรณบุรี ท่านได้เมตตานุเคราะห์ตั้งชื่อไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับเหล่าพุทธศาสนิก� �นอกจากนี้ท่านยังให้สร้างสิ่งสำคัญไว้ในอารามแห่งนี้คือพระมหาเจดีย์เก้าศรีสยามมินทร์เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจของประชาชนชาวไทยให้รู้จักรัก, สามัคคีในสถาบันหลักได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตราบนานเท่านาน� ��
� � � � � พลังศรัทธาที่เป็นต้นบุญคือ นายศักดิ์� นางองุ่น� เกี่ยวการค้า ผู้ริเริ่มถวายที่ดินให้แก่วัดป่าญาณคุตโต พร้อมด้วยญาติมิตรอีกมากมาย ในสมัยนั้นได้มีพระอาจารย์หลายรูปมาจำพรรษาและนำพาญาติธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เดินทางมาร่วมกันก่อสร้างวัดมิได้ขาด เช่น พระอาจารย์ รัสมี� พระอาจารย์นฤพนธ์� อคฺคธมฺโม เป็นต้น��

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.89 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาไพบูลย์ วิปุโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด