เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขื่อนวชิราลงกรณ

รหัสวัด
02710701018

ชื่อวัด
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2546

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี 2550

ที่อยู่
วัดเขื่อนวชิราลงกรณ

เลขที่
265/3

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าขนุน

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
10 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 577

ปรับปรุงล่าสุด : 11 เมษายน พ.ศ. 2567 19:12:19

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:09:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขื่อนวชิราลงกรณ  เดิมชื่อวัดเขื่อนเขาแหลม  เพราะมีการสร้างเขื่อนในขณะนั้น มีคนเจ็บป่วยล้มตาย รวมถึงคนงานต้องไปทำบุญในวัดที่ห่างไกลมาก  จึงได้นิมนต์ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ มาจำพรรษาและได้สร้างวัดขึ้นมา  ต่อมาเขื่อนเขาแหลมได้พระราชทานนามเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ  ทางวัดจึงได้ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัด เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเขื่อน เหมือนครั้งดั้งเดิม  จึงได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาต ให้ชื่อ วัดเขื่อนวชิราลงกรณ นับตั้งแต่นั้น
ปัจจุบัน มี พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ  เป็นเจ้าอาวาส

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ (พูลศักดิ์) ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระธรรมธรอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระวัฒนา อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-10-2565

พระโซ ญาณวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระลา รตนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรเชต -

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรวิศรุต -

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรวาจา -

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรอิทธิกร ทรงบุญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรสรวิชย์ ทรงบุญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรวินัย -

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรดําเนิน -

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

สามเณรกําพล -

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การเรียนการสอนนักธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

เปิดดู 324 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถวัดเขื่อน...

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 91 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พุทธประวัติ

ข้อมูลเมื่อ 04-10-2564

เปิดดู 975 ครั้ง

วิชา ธรรมวิภาค

ข้อมูลเมื่อ 04-10-2564

เปิดดู 1218 ครั้ง

นวโกวาท

ข้อมูลเมื่อ 04-10-2564

เปิดดู 534 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด