เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8382 รูป
สามเณร
310 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7226 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดผาสุการาม

รหัสวัด
2730506003

ชื่อวัด
วัดผาสุการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดผาสุการาม

เลขที่
102

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางไทรป่า

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
36 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0818074200

จำนวนเข้าดู : 825

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:12:39

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:39:18

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดผาสุการาม
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
๑   พระครูสังฆรักษ์ สังวาลย์   ๒๔๙๐-๒๕๐๙   เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
๒   พระครูผาสุกกิจจารักษ์ ( สิน )         เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
๓   พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม)   ๒๕๓๔ เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (157.1 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (145.15 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (164.29 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์) ผลธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระสมชาย อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2565

พระสมเกียรติ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2565

พระเดชา ปริชาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2565

สามเณรนัทธพงศ์ ไกรสอน

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อสด ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 209 ครั้ง

พระบรมสารีริกธา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด