เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดผึ้งหลวง

รหัสวัด
02710510002

ชื่อวัด
วัดผึ้งหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองซ้อนผึ้ง

เลขที่
59

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
อุโลกสี่หมื่น

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71130

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0901912459

จำนวนเข้าดู : 591

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 07:55:43

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 22:42:21

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดผึ้งหลวง(72 พรรษา) เดิมเรียกสำนักสงฆ์หนองซ้อนผึ้ง 72 พรรษา เป็นสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่บนที่สาธารณะจำนวนประมาณ 20 ไร่เศษ ต่อมาได้มีนายสุ่น  แซ่ล้อ นายพิชิตชัย รจิภาส พร้อมครอบครัว ได้ยกทีดิน จำนวน 6 ไร่ ถวายให้วัด เพื่อเป็นที่สำหรับตั้งวัด โดยได้รับประกาศให้ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2560  และได้รับประกาศได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีพระปลัดสุรินทร์ ผาสุโก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เป็นรูปแรก ปัจจุบัน มีพระอธิการบุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการบุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด