เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฎิบัติงานวัดวังขนายทายิการาม

รายละเอียด
        มกราคม                  ไหว้พระขอพรหลวงพ่อสรรเพชร ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔    ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันมาฆบูชา
        ๒  เมษายน              การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
        ๑๓ - ๑๗  เมษายน    ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
        ๒๓ - ๒๕  เมษายน    วันทำบุญบูชาบูรพาจารย์
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗    ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชา
        ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘    ทำบุญวัดก่อตั้งวัดวังขนายทายิการาม แห่เทียนพรรษา
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘    ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันอาสาฬหบูชา
        แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘     ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานวันปวารณาเข้าพรรษา
        สิงหาคม                   โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ วังขนาย ซุปเปอร์ มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน
        สิงหาคม                   เปิดโครงการ สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอท่าม่วง

        ตุลาคม                     การสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑    วันปวารณาออกพรรษา
        แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑     ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
        ๓๑  ธันวาคม              เจริญพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

โดย : วัดวังขนายทายิการาม

ที่อยู่ : ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 12

ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 09:58:44

ข้อมูลเมื่อ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 07:01:25

 
 
 
 

แผนงานประจำปี วัดหนองน้ำขุ่น

โดย วัดหนองน้ำขุ่น

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2566

เปิดดู : 70

วัดหนองพะอง

โดย วัดหนองพะอง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 89

วัดบางปิ้ง

โดย วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2566

เปิดดู : 96

ราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2566

เปิดดู : 127

---->