เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

รายละเอียด
๑          มกราคม      วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖                                                       
๖          มีนาคม        วันมาฆบูชา
๑๓-๑๕  เมษายน       วันสงกรานต์/สรงน้ำพระ
๓          มิถุนายน      วันวิสาขบูชา/วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาฯ

๒๘       กรกฎาคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.๑๐
๑          สิงหาคม      วันอาสาฬหบูชา
๒          สิงหาคม      วันเข้าพรรษา

๗-๑๑    สิงหาคม      จัดปฎิบัติธรรมกรรมฐาน พระนวกะ
๑๒        สิงหาคม      วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ
                              เปิดเรียนนักธรรม
๑๓        ตุลาคม        วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙
๑๖-๒๐   ตุลาคม        อบรมนักธรรมชั้นตรีก่อนสอบ
๒๓-๒๖  ตุลาคม        สอบนักธรรมชั้นตรี

๒๙       ตุลาคม        วันออกพรรษา
๓๐        ตุลาคม        ตักบาตรเทโวโรหณะ 
๕         พฤศจิกายน   ทอดกฐินสามัคคี
๒๙-๓๐  พฤศจิกายน   สอบนักธรรมชั้นโท-เอก
๑-๒      ธันวาคม        สอบนักธรรมชั้นโท-เอก
๕         ธันวาคม        วันพ่อแห่งชาติ
๗         ธันวาคม        สอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
๓๑       ธันวาคม        สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ

โดย : วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ที่อยู่ : ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 07:05:52

ข้อมูลเมื่อ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 13:23:54

 
 
 
 

วัดหนองพะอง

โดย วัดหนองพะอง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 15

วัดบางปิ้ง

โดย วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2566

เปิดดู : 40

ราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2566

เปิดดู : 71

วัดนาโคก

โดย วัดนาโคก

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

เปิดดู : 73

---->