เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนงานประจำปี วัดหนองน้ำขุ่น

รายละเอียด
        ๑ มกราคม                   ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔    ทำบุญตักบาตร,เทียนรอบพระอุโบสถวันมาฆบูชา
        ๒  เมษายน              การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
        ๑๓ - ๑๗  เมษายน    ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗    ทำบุญตักบาตร,เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชา
        ๑๒ สิงหาคม            ทำบุญวันพระราชภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘    ทำบุญตักบาตร,เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันอาสาฬหบูชา
        แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘     ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานวันปวารณาเข้าพรรษา
        ๑๒ สิงหาคม            ทำบุญวันพระราชภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑   วันปวารณาออกพรรษา
        แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑    ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
        ๓๑  ธันวาคม             โครงการเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
   
 

โดย : วัดหนองน้ำขุ่น

ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กันยายน พ.ศ. 2566 11:22:37

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2566 11:22:12

 
 
 
 

วัดหนองพะอง

โดย วัดหนองพะอง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 89

วัดบางปิ้ง

โดย วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2566

เปิดดู : 96

ราษฎร์บำรุง(หงอนไก่)

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2566

เปิดดู : 127

---->