เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บรรยายธรรม ณ อบต.หนองบ่อ

เมื่อวันพฤหัสบดี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๗ รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ พระธรรมทูต ภายในประเทศ สายที่ ๑ ฝ่า่ยบริหาร เมตตาบรรยายพิเศษ แก่ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต และ เจ้าหน้าที่ ของ องค์การบริหารสาวนตำบลหนองบ่อ ในโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน คุณธรรมและ จริยธรรม ณ ห้องประชุมสภา อบต. หนองบ่อ

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 83

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 18:05:02

ข้อมูลเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 18:05:02

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ