เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระกิตติภพ ปรีชา

ฉายา
โสภณจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
31 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:57:01

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 22:56:29

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายกิตติภพ   นามสกุลปรีชา
วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๔
ที่อยู่ : เลขที่  ๗๑  หมู่ที่  ๖  ต.ดงน้อย  อ.ราชสาสน์  จ.ฉะเชิงเทรา
เชื้อชาติ :  ไทย     สัญชาติ :  ไทย
ประกอบอาชีพ :  กสิกรรม
บิดา : นายรณรงค์  ปรีชา            เชื่อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
มารดา :  นางกรรณิกา  ปรีชา      เชื้อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
 
บรรพชา/อุปสมบท
เมื่อวันที่  ๑๓  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือสุทธิเลขที่ :  -  ออกให้  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๔
พระอุปัชฌาย์ :  พระครูนิเทศสารกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ :  พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ
พระอนุสาวนาจารย์ :  พระสมุห์ประพนธ์  ปภาโส
ณ  พัทสีมา  วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  ต.ดงน้อย  อ.ราชสาสน์  จ.ฉะเชิงเทรา
 
สังกัดวัดปัจจุบัน
เมื่อวันที่  ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงนามเจ้าอาวาส : พระครูนิเทศ  สารกิจ
เจ้าอาวาสปัจจุบัน : -
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  ต.ดงน้อย  อ.ราชสาสน์  จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยฐานะ
- ทางโลกสำเร็จการศึกษาสูงสุด  :  ม.๖  
เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียน กศน.ราชสาสน์
- ทางธรรมสำเร็จการศึกษาสูงสุด : นธ.เอก
เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๕  สำนักเรียนวัดเชิงกระบือ  คณะจังหวัดนนทบุรี
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์
-

สังกัดที่วัด