เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระศุภฤกษ์ จันท่อนทอง

ฉายา
ธีรปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
51 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:20:53

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 22:52:53

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายศุภฤกษ์  จันท่อนทอง
วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่  ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๓
ที่อยู่ : เลขที่  -  หมู่ที่  -  ต.โพนาง  อ.ยานนาวา  จ.กรุงเทพฯ
เชื้อชาติ :  ไทย     สัญชาติ :  ไทย
ประกอบอาชีพ :  พนักงาน/ลูกจ้าง
บิดา :  นายอำนวย  จันท่อนทอง             เชื่อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
มารดา :  บางบัวเผื่อน  จันท่อนทอง      เชื้อชาติ/สัญชาติ :  ไทย

บรรพชา/อุปสมบท
เมื่อวันที่  ๑๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒
หนังสือสุทธิเลขที่ :  ๐๗๙๙๑๙๕  ออกให้  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๕
พระอุปัชฌาย์ :  พระครูโอภาสสถิตติวัฒน์
พระกรรมวาจาจารย์ :  พระครูสิริโชติญาณ
พระอนุสาวนาจารย์ :  พระมหาธรรมนูญ
ณ  พัทสีมา  วัดอินบรรจงทรงวาด  เขตบางคอแหลม  จ.กรุงเทพฯ
 
สังกัดวัดปัจจุบัน
เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕
ลงนามเจ้าอาวาส : พระครูปลัดวิทยา  ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสปัจจุบัน : พระครูปลัดวิทยา  ฐานธมฺโม
วัดไผ่สามตำลึง  ต.ไทรงาม  อ.บางเลน  จ.นครปฐม

วิทยฐานะ
ทางโลกสำเร็จการศึกษาสูงสุด  :  ป.๖  
เมื่อ  พ.ศ.  -  โรงเรียน  -
ทางธรรมสำเร็จการศึกษาสูงสุด : นธ.เอก
เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๗   สำนักเรียนวัดสร้อยฟ้า  คณะจังหวัดราชบุรี
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์
-
 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557