เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวัง บุญถนอม

ฉายา
สุวฑฺฒโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 55

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:06:18

ข้อมูลเมื่อ : 28 มกราคม พ.ศ. 2565 12:33:52

 
 
 
 

ประวัติ

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติ...พระวัง สุวฑฺฒโน  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
(❁´◡`❁)
๑. สถานะปัจจุบัน

ชื่อ พระวัง ฉายา สุวฑฺฒโน อายุ ๖๐ พรรษา -
วัด พรสวรรค์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ โทรศัพท์ 0981839201
หนังสือสุทธิเลขที่ .......... ออกให้เมื่อวันที่ ...............
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง 
      ๑
) กองงานเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง พ.ศ. ๒๕๖๔
      
 
(❁´◡`❁)
๒. สถานะเดิม
ชื่อ-นามสกุล นายวัง บุญถนอม
เกิด วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๕
บิดา ชื่อ นายเวก บุญถนอม
มารดา ชื่อ นางประหยัด บุญถนอม
 บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
(❁´◡`❁)
 
๓. อุปสมบท
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู
 วัดพรสวรรค์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมี  พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน          เป็นพระอุปัชฌาย์
        พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ             เป็นพระกรรมวาจาจารย์
        พระมหาณัฐพล ณฏฺฐพโล             เป็นพระอนุสาวนาจารย์
(❁´◡`❁)

๔. วิทยฐานะ
      จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ ๔
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  จาก  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
(❁´◡`❁)
      
 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
๔. วิทยฐานะ
จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด ประถมศึกษาปีที่ ๔
         เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๐  จาก โรงเรียนวัดไผ่ขาด
 

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2520
โรงเรียนวัดไผ่ขาด