เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาพิชัย บัวโอภาส

ฉายา
ปภาโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 138

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 21:43:57

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:55:43

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ                 
พระมหาพิชัย       ฉายา ปภาโส             
อายุ ๔๒      พรรษา ๘             วิทยฐานะ นธ.เอก
วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม
ชื่อนายพิชัย     นามสกุล   บัวโอภาส
             
เกิดวัน ๕ ฯ  ๘  ค่ำ ปี มะเมีย   ตรงกับวันที่ ๒๗    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๒๑
             ๘
บิดาชื่อ นายชัยรัตน์   มารดาชื่อ นาง สุภา
เกิดบ้านเลขที่ ๑๒๑/๑๒   หมู่ที่ ๓    ตำบล พระประโทน      อำเภอ เมืองนครปฐม     จังหวัด นครปฐม
๓.บรรพชา
        ๑๐
วัน ๕ ฯ  ๔  ปี มะเส็ง  ตรงกับวันที่  ๒๒   เดือน มีนาคม    พ.ศ.๒๕๕๖
          
วัดธรรมศาลา โดยมีพระอุปัชฌาย์   พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
๔.อุปสมบท
        
วัน ๓ ฯ  ๑๑ ปี ขาล วันที่ ๑๘   เดือน ตุลาคม    พ.ศ.๒๕๕๔
         ๖
ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ      วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม         จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท    วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม          จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณฺโณ วัดธรรมศาลา
ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๙        จบชั้น ม.๖    จากโรงเรียน วัดสะแกงาม
พ.ศ.๒๕๕๘        สอบได้นักธรรมชั้น เอก     สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา
พ.ศ. ๒๕๖๑        สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๓ สำนักเรียนสหศึกษาบาลี
๖.งานปกครอง -
๗.งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑          เป็นครูสอนพระปริยัตธรรม  ( แผนกธรรม ) สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา 

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนวัดสะแกงาม