เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวนัย จิตรักมั่น

ฉายา
นนฺทิโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 60

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 09:39:08

ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:16:05

 
 
 
 

ประวัติ

๑ .ชื่อ พระ วนัย  นามสกุล  จิตรรักมั่น  ฉายา  นนฺทิโย
๒.วัน เดือน ปี เกิด   เกิดวันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๓
๓. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่ ๑ หมู่๔  ตำบล ไทยาวาส  อำเภอ นครชัยศรี  จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๒๐
๔. ตำหนิ ข้อมือช้าย
๕.วันที่อุปสมบท  วันที่๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   อายุ ๖๑ปี
๖ พระอุปัชฌาย์ พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอ นครชัยศรี เจ้าอาวาส วัดสำโรง   
๗. เลขที่ใบสุทธิ
๘.วุฒิการศึกษาทางธรรม    นักธรรมชั้นตรี  ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๖๓
                                        นักธรรมชั้นโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.วุฒิการศึกษาทางโลก  ชั้น ปวส. ปีที่จบ พ.ศ. ๒๕๒๖ สถาบันการศึกษา โรงเรียน เทคนิคสยาม
๑๐. คุณสมบัติ
๑๑.พระกรรมวาจาจารย์ 
  พระครูสังวรสาธุวัตร  เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
๑๒.พระอนุสาวนาจารย์    พระครูปลัดมหากาเหว่า  ชาติสิริ



 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2522
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์