เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพุธ หงษ์สุวรรณ

ฉายา
พุทฺธรกฺขิโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 77

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:04:19

ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:11:34

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ
    พระพุธ  นามสกุล หงษ์สุวรรณ  ฉายา พุทธรกฺขิโต
๒. วัน เดือน ปี เกิด
   วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
๓. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
     บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๔  ตำบลไทยาวาส  อำเภอ นครชัยศรี  จังหวัด นครปฐม ๗๓๒๑๐
๔. ตำหนิ
    แผลเป็นที่คิ้วซ้าย
๕ อุปสมบท เมื่อ อายุ ๕๐ ปี
๖ ย้ายวัดเรียบร้อย
๖. วันที่อุปสมบท 
๗.  พระอุปัชฌาย์ พระครู สิริปุญญาภิวัฒน์
๘. เลขที่ใบสุทธิ
๙. วุฒิการศึกษาทางธรรม
๑๐. วุฒิการศึกษาทางโลก
       จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ 
๑๑.พระกรรมวาจาจารย์  พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม
๑๒. พระอนุสาวนาจารย์  พระครูสังวรสาธุวัตร

 

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2521
โรงเรียนวัดโชติกายการาม