เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระไพศาล ศรีสุทธี

ฉายา
เตชปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
69 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 58

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 21:02:31

ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:53:19

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
    พระไพศาล  นามสกุล ศรีสุทธรี  ฉายา เตชปญฺโญ
๒. วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑๐ เมษายน ๒๔๙๗
๓. บ้านเลขที่
    ๑ หมู่ ๔ ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัศรี จังหวัด นครปฐม
๔. ตำหนิ
    หัวแม่มือช้าย
๕.วันที่อุปสมบท
   
 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
๖. พระอุปัชฌาย์ 
     พระครูพิทักษ์วรธรร
๗. เลขที่ใบสุทธิ 
     
 ๑/๒๕๓๙
๙. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
     นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ ๒๕๔๗
๑๐. วุฒิการศึกษาทางโลก(สูงสุด)
       
ม.๖ สถาบันการศึกษา ผู้ใหญ่นครชัยศรี
๑๑. คุณสมบัติ
       ครูสอนนักธรรม  ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑๒. พระกรรมวาจาจารย์  พระครูพิทักษ์วีรธรรม
๑๓. พระอนุสาวนาจารย์   พระครูจารุวัฒนคุณ

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2510
โรงเรียนเพิ่มวิทยา