เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังวรสาธุวัตร (สำรวย) อุทร

ฉายา
สํวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

E-mail
ีutornsamruay@gmail.com

Line ID
0811919259

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลสัมปทวน

จำนวนเข้าดู : 244

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 06:33:17

ข้อมูลเมื่อ : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19:03:52

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
ชื่อ สำรวย ฉายา สํวโร อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๒๔ู
วิทยฐานะ น.ธ.เอก,

(พธ.บ.) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(พธ.ม.) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ปร.ด.) คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธ                       

๒. สถานะเดิม
ชื่อ สำรวย นามสกุล อุทรเกิดวัน  ปี มะเมีย ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
บิดาชื่อ  นายเจริญ  อุทร   มารดาชื่อ  นางกิมเฮียง  อุทร                                          
บ้านเลขที่  ๓๓  หมู่  ๔  ตำบลไทยาวาส  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

๓. บรรพชา
วันที่  ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๑
วัดไทยาวาส  ตำบลไทยาวาส  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
              พระอุปัชฌาย์    พระครูมลคลสิริชัย (สนิท นิภพฺภโย)
                                   วัดกกตาล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๔. อุปสมบท
วันที่  ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๑
วัดไทยาวาส  ตำบลไทยาวาส  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

     พระอุปัชฌาย์    พระครูมลคลสิริชัย (สนิท นิภพฺภโย)
                                วัดกกตาล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พระกรรมวาจาจารย์  พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง จารุวณฺโณ)
                                วัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     พระอนุสาวนาจารย์   พระครูขันตยาภิรัต (เชื่อม ขนฺติธโร)
                                วัดงิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๕­. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๔๓  - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดไทยาวาส ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔  -  เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูสังวรสาธุวัตร
๗. ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๖  -  เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยาวาส

พ.ศ. ๒๕๖๔  - เป็นเจ้าคณะตำบลสัมปทวน
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสังวรสาธุวัตร
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยปทุมธานี