เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระราชวชิรโมลี วัดระฆัง

ฉายา
พุทฺธญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
เป็นรองเจ้าคณะภาค14

จำนวนเข้าดู : 752

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 11:20:02

ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 11:38:33

 
 
 
 

ประวัติ

                                                   พระราชวชิรโมลี
                              (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗, น.บ., พธ.ม.)
                            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
                                            รองเจ้าคณะภาค ๑๔

ชื่อ
                  พระราชวชิรโมลี (สมชาย  พุทฺธญาโณ)  อายุ ๖๓ พรรษา ๔๑  น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, น.บ., พธ.ม.
                 วัดระฆังโฆสิตาราม  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 
                 พระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรมหาวิหาร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
                 – เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
                 – เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๔
                 – เป็นรักษาการผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนตะวันออก
                 – เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
                 – เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                 – เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม

สถานะเดิม
                 ชื่อ สมชาย นามสกุล ทรงอารมย์ เกิดเมื่อ วัน ๕ ฯ ๑ ค่ำ ปีกุล
                 ตรงกับวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๒ บ้านเลขที่ ๓๙  หมู่ที่ ๖
                 ตำบลรางจระเข้  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                 ชื่อบิดา  นายชิต  นามสกุล  ทรงอารมย์
                 ชื่อมารดา  นางจำรัส  นามสกุล  ทรงอารมย์

อุปสมบท
                 วัน ๗ ฯ ๗ ค่ำ ปีจอ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕ วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์
                 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 พระอุปัชฌาย์            พระครูวิบูลธรรมศาสน์ วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
                                                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 พระกรรมวาจาจารย์   พระปลัดวงษ์ สุธมฺโม วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
                                                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

                 พระอนุสาวนาจารย์    พระครูสังฆวิจารณ์ (อนันต์) วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
                                                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          
วิทยฐานะ
                  พ.ศ.๒๕๑๗          เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๗ จากโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
                                            ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                  พ.ศ.๒๕๒๗          สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                  พ.ศ.๒๕๓๕           สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                                             กรุงเทพมหานคร
                  พ.ศ.๒๕๓๖            สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                                             กรุงเทพมหานคร
                  พ.ศ.๒๕๓๗           สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                                             กรุงเทพมหานคร
                  พ.ศ.๒๕๓๙           สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                                            กรุงเทพมหานคร
                  พ.ศ.๒๕๔๔           สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                                            กรุงเทพมหานคร
                  พ.ศ.๒๕๕๖            จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
                  พ.ศ.๒๕๕๘           จบปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
                                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปกครอง
                 พ.ศ. ๒๕๓๗   เป็นกรรมการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเพื่อเข้าอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม
                  พ.ศ. ๒๕๔๓   เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                 พ.ศ. ๒๕๔๖    เป็นกรรมการมูลนิธิอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆสิตาราม
                 พ.ศ. ๒๕๔๗    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดระฆังโฆสิตาราม
                  พ.ศ. ๒๕๕๓   เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑
                  พ.ศ. ๒๕๖๐    เป็นเจ้าคณะแขวงศิริราช
                  พ.ศ. ๒๕๖๑    เป็นพระอุปัชฌาย์ 
                  พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๔
                       

งานการศึกษา
                  พ.ศ.๒๕๓๕    เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี จนถึงปัจจุบัน          
                  พ.ศ.๒๕๔๓    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่จังหวัดนครสวรรค์
                  พ.ศ.๒๕๔๔    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่จังหวัดสุรินทร์
                  พ.ศ.๒๕๔๕    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่จังหวัดบุรีรัมย์
                  พ.ศ.๒๕๔๕    เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
                 พ.ศ.๒๕๔๖    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่จังหวัดชัยภูมิ
                  พ.ศ.๒๕๔๗    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่ จังหวัดบุรีรัมย์
                  พ.ศ.๒๕๔๘    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่ จังหวัดสุรินทร์
                  พ.ศ.๒๕๔๙    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีไปเปิดสอบที่ จังหวัดนครราชสีมา
                 พ.ศ.๒๕๕๐    เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ ณ วัดกลางเมืองเก่า
                                      จังหวัดชัยภูมิและครั้งที่ ๒ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา   
                 พ.ศ.๒๕๕๑     เป็นพระอนุจรนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช
                                      จังหวัดนครราชสีมา
                 พ.ศ.๒๕๕๔    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวิชาการสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
                 พ.ศ.๒๕๕๔    เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา และคณะทำงานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา
                 พ.ศ.๒๕๕๕    เป็นคณะอนุจรแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐกลันตัน 
                                      ประเทศมาเลเซีย
                 พ.ศ.๒๕๕๕    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
                                      ประเทศสหรัฐอเมริกา
                 พ.ศ.๒๕๕๗    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ เมืองแฟร้งค์เฟิร์ต
                                      ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
                 พ.ศ.๒๕๕๘    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐนิวยอร์ก 
                                      ประเทศสหรัฐอเมริกา
                 พ.ศ.๒๕๕๘    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ เมืองแมนเชสเตอร์ 
                                      สหราชอาณาจักร
                 พ.ศ.๒๕๕๙    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐวอชิงตัน
                                      ประเทศสหรัฐอเมริกา
                 พ.ศ.๒๕๕๙    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ เมืองเอดินเบอร์ก 
                                      ประเทศสก็อตแลนด์
                 พ.ศ.๒๕๕๙    เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
                 พ.ศ.๒๕๖๐     เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐเวอร์จิเนีย 
                                      ประเทศสหรัฐอเมริกา
                  พ.ศ.๒๕๖๑     เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐเวอร์จิเนีย 
                                      ประเทศสหรัฐอเมริกา
                  พ.ศ.๒๕๖๒    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐควีนส์แลนด์ 
                                      ประเทศออสเตรเลีย
                 พ.ศ.๒๕๖๒    เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่ รัฐฟลอริดา
                                      ประเทศสหรัฐอเมริกา
                 พ.ศ.๒๕๖๒    เป็นอนุจรผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดที่
                                      รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  
 สมณศักดิ์
        พ.ศ. ๒๕๔๙     ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ
                                      ในราชทินนามที่ " พระบวรรังษี "

        พ.ศ. ๒๕๖๖     ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช     
                                       ในราชทินนามที่ " พระราชวชิรโมลี  ตรีปิฎกวราลงกรณ์  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี "  

 

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระบวรรังษี
ได้รับ พ.ศ. 2549

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.7
ปีที่จบ พ.ศ. 2517
โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย