เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระศรีปริยัติโกศล ช่างกลึงเหมาะ

ฉายา
มหาปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
78 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

จำนวนเข้าดู : 197

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มกราคม พ.ศ. 2565 13:54:26

ข้อมูลเมื่อ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 19:22:39

 
 
 
 

ประวัติ

หมายเลขหนังสือสุทธิ          ที่ ๙/๒๕๒๗
ชื่อปัจจุบัน           พระศรีปริยัติโกศล
ฉายา      มหาปญฺโญ
นามสกุล ช่างกลึงเหมาะ
อายุ       ๗๔
พรรษา    ๖๑
วิทยฐานะ            น.ธ.เอก,ป.ธ.๙
วัด         ป่าเลไลยก์
ที่อยู่วัด ๒๔๙ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดนิกาย          มหานิกาย
 สถานะเดิม          ชื่อ        ปรีชา นามสกุล      ช่างกลึงเหมาะ
เกิดวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๔๘๗
อาชีพ     ทำนา
เชื้อชาติ  ไทย
สัญชาติ   ไทย
สัณฐาน   สันทัด
สีเนื้อ     ดำแดง
ตำหนิ     นิ้วชี้มือซ้าย
บิดา       นายป่อง
มารดา    นางเมี่ยง
ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี        
อุปสมบทเมื่ออายุ   ๒๓ ปี
ณ วันที่   ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐
เวลา      ๑๕.๓๐
ณ วัด     สองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์        พระครูโอภาสศีลวัตร
พระกรรมวาจาจารย์            พระครูโกวิท
พระอนุสาวนาจารย์ พระทองใบ
วัดพระอนุสาวนาจารย์         อัมพวัน
สังกัดวัดเมื่อบวช   
วัด         สองพี่น้อง            ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การย้ายสังกัดวัด   
ย้ายมาจากวัด        นางชี แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันที่ย้ายเข้า        
วันที่ย้ายออก        ๒๕๒๘
จำนวนพรรษา       ๑๘
ชื่อวัด     ป่าเลไลยก์
"ที่อยู่วัด
(ระบุตำบล, อำเภอ, จังหวัด)"  ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ย้ายเข้า         ๒๕๒๘
           
การศึกษาทางโลก              
ประถมศึกษา        โรงเรียน  วัดสองพี่น้อง        ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาทางธรรม            
นักธรรมชั้นตรี       จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
นักธรรมชั้นโท       จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
นักธรรมชั้นเอก      จากวัด    นางชี แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักเรียน           วัดนางชี สำนักเรียนคณะจังหวัด          กรุงเทพมหานคร
ประโยค ๑-๒        จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักเรียน           วัดนางชี สำนักเรียนคณะจังหวัด          กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๓    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๔    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักเรียน           วัดนางชี สำนักเรียนคณะจังหวัด          กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๕    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๖    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๗    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๘    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียน วัดนางชี
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
ป.ธ. ๙    จากวัด    นางชี     แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สำนักเรียน           วัดนางชี  2525
สำนักเรียนคณะจังหวัด         กรุงเทพมหานคร
           
ตำแหน่งทางการปกครอง     
รองเจ้าอาวาส
แต่งตั้งเมื่อ           ๑๙ กันยายน ๒๕๒๗
วัด         ป่าเลไยก์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเมื่อ          ๗  มกราคม ๒๕๔๓ จังหวัด   สุพรรณบุรี
           
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์           
ระบุ สามัญ/วิสามัญ            วิสามัญ
เมื่อ       ๘ เมษายน ๒๕๓๒
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน       
เมื่อ       ๒๕๒๘   
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด    
แต่งตั้งเมื่อ           ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗
(ระบุจังหวัด)         สุพรรณบุรี
 
พระราชาคณะ ชั้นสามัญ     
ราชทินนาม          พระศรีปริยัติโกศล
ได้รับเมื่อวันที่       ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

สมณศักดิ์

พระศรีปริยัติโกศล
ได้รับ พ.ศ. 2532

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2525